Nové publikace

zvětšit

Aktualizace VI/4


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
zvětšit

Poradce č. 5-6


ročník : 2018
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zvětšit

1000 řešení č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Odpovědnost za přestupky
 • Zaměstnávání cizinců
 • Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
 • Daně z příjmů
 • Automobil v podnikání
 • Vedení účetnictví
 • Mzdy a odvody
zvětšit

DaÚ č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Změny ve stavebním zákoně
 • Výplata podílů na zisku
 • Místo plnění a uplatnění daně u služeb vztahujících se k nemovité věci
 • Prodej obchodního závodu v podvojném účetnictví
 • Oceňování majetku v daňové evidenci
 • Vyvlastnění
 • Pravidelný a nepravidelný příjem zaměstnance
 • Nájemní smlouva na nemovitost
zvětšit

PaM č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vyšší minimální mzda – právní důsledky
 • Nedbalost při práci
 • Inspekce práce – změny v zákoně
 • Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby - změny
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ve zdravotním pojištění
 • Zachování lhůty k odvolání s poštovní službou DopisOnline
 • Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb z pohledu daně z příjmů (1.)
 • Zlozvyky kolegů a jak je zvládnout
zvětšit

Aktualizace V/3


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., okterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
zvětšit

Aktualizace I/4


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zvětšit

Aktualizace II/5


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaci
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zvětšit

Aktualizace III/5


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zvětšit

Poradce č. 4


ročník : 2018
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Rozhodovací problémy a jejich řešení nově
listopad 2017
T po út st čt so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Alžběta
1
Důležitý termín
1
Svátek