Nové publikace

zvětšit

PaM č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Skončení a změny pracovního poměru ze zdravotních důvodů – změna zákona
 • Výkon práv k autorskému dílu vytvořenému zaměstnancem v pracovněprávním vztahu (1.)
 • Ztráta předpokladů a nesplňování požadavků – pracovněprávní důsledky
 • Průměrný výdělek v kostce
 • Institut vyslání a zdravotní pojištění
 • Započtení na dědický podíl - podle NOZ (ochrana za života opomíjených dědiců)
 • Silniční daň u neziskových subjektů
 • Projekt zdravá firma
zvětšit

Aktualizace III/4


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zvětšit

DÚVaP č. 11


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • DPH ve stavebnictví – montážní a stavební práce
 • Zásady v účetnictví – předpisy, archivace
zvětšit

Poradce č. 01


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
 • Způsoby odpisování hmotného a nehmotného majetku
 • Novela zákona o daních z příjmů
 • Kurzové rozdíly (dle ČÚS č. 006)
 • Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí, ve vlastní režii a na úvěr
 • Změny u vratky spotřební daně u zelené nafty
 • Finanční leasing
 • Účetní záznamy
zvětšit

DaÚ č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Změny v ošetřování nemocného člena rodiny
 • Daň stanovená paušální částkou po novele ZDP
 • Novela zákona o DPH – 1. část
 • Kategorizace účetních jednotek
 • Dotace v daňové evidenci
 • Daňové dopady bezúročné zápůjčky
 • Kdy půjdeme do důchodu?
 • Směrnice pro používání služebních motorových vozidel
zvětšit

1000 řešení č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon o zaměstnanosti – novela
 • Daňové zvýhodnění na děti
 • Komunikace pojištěnců a zaměstnavatelů se zdravotní pojišťovnou
 • Daně z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Vedení účetnictví
 • Mzdy a odvody
zvětšit

PaM č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Novela zákona o zaměstnanosti
 • Dohoda o zákazu konkurenčního jednání zaměstnance
 • Příjmy ze závislé činnosti a současně z nájmu v rámci SVJ
 • Zvýšení nemocenského dlouhodobě nemocným
 • Změny v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků
 • Manažerské vozidlo a zaměstnanec
 • Řeč těla – správná identifikace a projevy lhaní
zvětšit

Aktualizace II/4


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zvětšit

Aktualizace I/3


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zvětšit

Aktualizace IV/3


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
září 2017
T po út st čt so ne
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
38 11 12 13 14 15 16 17
39 18 19 20 21 22 23 24
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má svátek Zlata
1
Důležitý termín
1
Svátek