Nové publikace

zvětšit
 • Vzory smluv, dohod a písemností podle zákoníku práce (ukážka)
zvětšit

1000 řešení č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Nemovitosti – daňový a účetní pohled
 • Daň z příjmů po novele
 • Zdravotní pojištění
 • Daně
 • Účetnictví
 • Pracovní právo
 • Právo a podnikatel
 • Veřejná správa
zvětšit

Poradce č. 11


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti („exekuční řád“) s komentářem
 • Celní zákon s komentářem
 • Platby a příjmy podléhající evidenci tržeb
 • Podíly na zisku
 • Dvojí postih daňového deliktu – daňové penále a trest
 • Ublížení na zdraví – úmyslné (nutná obrana) II.
 • Souvislosti nemocenského a zdravotního pojištění
zvětšit

Aktualizace III/2


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Sdělení č. 120/2017 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Sdělení č. 121/2017 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zvětšit

DaÚ č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon o daních z příjmů – novela
 • Technické zhodnocení a oprava nemovité věci
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Archivace účetní a daňové agendy
 • Pořizování automobilu na finanční leasing
 • Hromadné propouštění
 • Smlouva o tiché společnosti
 • Zákon o zaměstnanosti – novela
zvětšit

PaM č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Kontrola na pracovišti – novela zákona o inspekci práce
 • Odvolání z vedoucího pracovního místa
 • Novela insolvenčního zákona
 • Příjmy ze závislé činnosti zdaňované srážkou – změny
 • Odvod pojistného na ZP ze skutečné výše příjmu
 • Sjednání zaměstnání během podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti
 • Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
 • Manažerská smlouva
zvětšit

DÚVaP č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Komunikace a korespondence se správcem daně
 • Osvobozené příjmy FO a PO od daně z příjmů
zvětšit

DÚVaP č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Nemovitosti – z hlediska daně z příjmů
 • Zdaňování příjmů FO – problémy v praxi
zvětšit

1000 řešení č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon o DPH – novela
 • Oprava odpočtu daně
 • Zdravotní pojištění – vybrané situace
 • Daň z příjmů
 • DPH
 • Účetnictví
 • Mzdy a odvody
 • Zákoník práce
zvětšit

PaM č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Novela zákona o nemocenském pojištění
 • Započítání přestávek do pracovní doby
 • Minimum BOZP
 • Zaměstnanec a příspěvky na soukromé životní pojištění
 • Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
 • Obec vykonává státní správu (2.)
 • Boj o zaměstnance v plném proudu
červenec 2017
T po út st čt so ne
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
29 10 11 12 13 14 15 16
30 17 18 19 20 21 22 23
31 24 25 26 27 28 29 30
32 31 1 2 3 4 5 6
Dnes má svátek Libor
1
Důležitý termín
1
Svátek