O Poradci

O portálu


Je určen podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům či právníkům. Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblasti daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd. Sleduje novely zákonů a vyhlášek a zároveň radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů. Upozorňuje na správné postupy a zpřístupňuje zkušenosti jiných prostřednictvím soudních rozhodnutí (judikatury) v kolonkách Právo a podnikatel a Personalistika a mzdy. V rubrikách Daně a účetnictví věnuje pozornost daňovým přiznáním, ročnímu zúčtování a termínům pro daňovou a účetní praxi. Zaměřuje se na povinnosti vyplývající ze zákonů, na změny, které byly schváleny. Pokuty a sankce je rubrika, ve které upozorňuje, čeho se má každý zaměstnavatel, podnikatel, živnostník vyvarovat.

O měsíčnících


Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále

Měsíčník je určen podnikatelům, živnostníkům, účetním, mzdovým účetním, ekonomům, daňovým poradcům, zaměstnavatelům, zaměstnancům. Přináší příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, dávek, DPH, automobilu v podnikání, které jsou doplněny citacemi zákonů a příklady z praxe. Reaguje na aktuální změny v legislativě a s nimi související problémy v praxi.

Práce a mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále

Je určen personalistům, ekonomům, živnostníkům, mzdovým účetním, ale i všem zaměstnavatelům a zaměstnancům. Prostřednictvím příspěvků, příkladů, otázek a odpovědí řeší pracovní problémy. O všech legislativních změnách, které souvisejí se mzdami, odvody, Zákoníkem práce a bezpečností na pracovišti se dozvíte v rubrikách aktuálně, pracovní právo, mzdy a odvody, chyby, omyly a pokuty, bezpečnost na pracovišti, školení a vzdělávání a vedoucí pracovník.

1000 řešení

Podnikatelům, živnostníkům, ekonomům, zaměstnancům radí, jak aplikovat v praxi daňové, účetní a mzdové zákony. Ročně vyřeší 1 200 problémů z oblasti mezd, daní, odvodů, odpisů, BOZP prostřednictvím odpovědí odborníků z daných oblastí. Za každou kapitolou je odkaz na použité zákony a příspěvky, které souvisí s danou problematikou.

Daně a účetnictví, vzory a případy

Je určený plátcům daně a účetním účtujícím v daňové evidenci i podvojném účetnictví, ekonomům, auditorům. Příspěvky z oblasti daní, účetnictví a mezd jsou rozsáhlejší, aby čtenáře metodicky podrobně seznámily se změnami ve znění zákonů a na příkladech uvedly řešení problémů, které se změnami nastaly. Teorie vyplývající ze zákonných předpisů je doplněná příklady z praxe a podle potřeby i vzory písemností, žádostí nebo smluv. Měsíčník pomáhá vyřešit problémy z běžné praxe.

Poradce Veřejné Správy

Odborný časopis určený pracovníkům škol, obecních úřadů, zdravotnictví, kultury, rozpočtových a příspěvkových organizací, občanským sdružením, samosprávě. Přináší informace, rady a přehledy z daňové, legislativní, účetní, personální a mzdové oblasti. Každý měsíc se autoři ve svých příspěvcích věnují problematice v těchto rubrikách: aktuální rozpočtová pravidla, daně, právo, účtujeme, práce a mzdy, školství, zdravotnictví, obce, informace, vedoucí pracovník.

Poradce s.r.o.

Adresa

Hlavní třída 28/2020
737 01 Český Tešín

E-mail

i-poradce@i-poradce.cz

Telefon

558 731 125
558 731 126
558 731 127
732 708 627
732 479 069

Banka

KOMERČNÍ BANKA, a.s., Český Těšín

Číslo účtu

27-2664020257/0100

25836200

DIČ

CZ25836200

Zápis v OR

společnost je zapsána v oddílu C, vložka 20559 u Krajského soudu v Ostravě

Naše služby

vydávání knih a časopisů
redakční práce
odpovědi na písemné otázky předplatitelů
direct mail
reklama
DTP práce
leden 2018
T po út st čt so ne
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má svátek Zdeněk
1
Důležitý termín
1
Svátek
PaM č. 1
2018
XII/2017
DÚVaP č. 1
2018
XII/2017
DaÚ č. 1
2018
XII/2017
Poradce č. 8-9
2018
I/2018