Užitečné informace

Valorizace důchodů k 1. 1. 2017

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. se zvyšují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2017 od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2016. Podle nařízení vlády č. 326/2014 Sb. se zvyšují také příplatky k důchodu (poskytované perzekuovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po těchto osobách).

Základní výměra

zvýšení o 110 Kč měsíčně na 2 550 Kč měsíčně

Procentní výměra

zvýšení o 2,2 %

Příplatky k důchodu

zvýšení o 2,2 %

 

Výpočtové prvky v oblasti důchodů

Jsou stanoveny především zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a vyhláškou MPSV č. 244/2015 Sb.

 

2016

2017

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2014 a 2015

26 357 Kč

27 156 Kč

Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného VZ za rok 2014 a 2015

1,0246

1,0396

Tzv. I. redukční hranice

11 883 Kč

12 423 Kč

Tzv. II. redukční hranice

108 024 Kč

112 928 Kč

Výše základní výměry důchodu

2 440 Kč

2 550 Kč

Výše procentní výměry důchodu

1,5 %

Minimální výše procentní výměry důchodu

770 Kč

Zvýšení procentní výměry při dovršení 100 let věku

o 2 000 Kč

 

Výpočtový základ pro výpočet důchodu se stanoví z osobního vyměřovacího základu následujícím způsobem:

•    plně (100 %) se započítává částka do I. redukční hranice (12 423 Kč),

•    z částky přesahující I. redukční hranice (12 423 Kč), nejvýše však do II. redukční hranice (112 928 Kč), se započítává 26 %,

•    k částce přesahující II. redukční hranici (112 928 Kč) se nepřihlíží.

Minimální výše měsíčního pojistného na dobrovolné důchodové pojištění

Minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění od 1. 1. 2017:      1 977 Kč

(v roce 2016 činilo 1 891 Kč)

Další parametry související se zaměstnáváním starobních důchodců

 

2016

2017

Úhrn příjmů z pravidelně vypláceného důchodu nebo penze osvobozený od daně z příjmů

356 400 Kč

396 000 Kč

Podpůrčí doba (doba poskytování nemocenského) poživatelů starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (kalendářních dnů)

70 dnů

 

•    Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016 bylo rozhodnutím Ústavního soudu zrušeno ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, podle kterého se výše uvedené osvobození důchodů a penzí nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 ZDP u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.

Důchodový věk

Důchodový věk je upraven především v § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a v příloze k zákonu č. 155/1995 Sb. – Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968.

Tabulka – stanovení důchodového věku

Rok
narození

Muži

(roky + měsíce)

Ženy podle počtu vychovaných dětí (roky + měsíce)

žádné dítě

1 dítě

2 děti

3 a 4 děti

5 a více dětí

do 1935

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1936

60r + 2m

57r

56r

55r

54r

53r

1937

60r + 4m

57r

56r

55r

54r

53r

1938

60r + 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1939

60r + 8m

57r + 4m

56r

55r

54r

53r

1940

60r + 10m

57r + 8m

56r + 4m

55r

54r

53r

1941

61r

58r

56r + 8m

55r + 4m

54r

53r

1942

61r + 2m

58r + 4m

57r

55r + 8m

54r + 4m

53r

1943

61r + 4m

58r + 8m

57r + 4m

56r

54r + 8m

53r + 4m

1944

61r + 6m

59r

57r + 8m

56r + 4m

55r

53r + 8m

1945

61r + 8m

59r + 4m

58r

56r + 8m

55r + 4m

54r

1946

61r + 10m

59r + 8m

58r + 4m

57r

55r + 8m

54r + 4m

1947

62r

60r

58r + 8m

57r + 4m

56r

54r + 8m

1948

62r + 2m

60r + 4m

59r

57r + 8m

56r + 4m

55r

1949

62r + 4m

60r + 8m

59r + 4m

58r

56r + 8m

55r + 4m

1950

62r + 6m

61r

59r + 8m

58r + 4m

57r

55r + 8m

1951

62r + 8m

61r + 4m

60r

58r + 8m

57r + 4m

56r

1952

62r + 10m

61r + 8m

60r + 4m

59r

57r + 8m

56r + 4m

1953

63r

62r

60r + 8m

59r + 4m

58r

56r + 8m

1954

63r + 2m

62r + 4m

61r

59r + 8m

58r + 4m

57r

1955

63r + 4m

62r + 8m

61r + 4m

60r

58r + 8m

57r + 4m

1956

63r + 6m

63r + 2m

61r + 8m

60r + 4m

59r

57r + 8m

1957

63r + 8m

63r + 8m

62r + 2m

60r + 8m

59r + 4m

58r

1958

63r + 10m

63r + 10m

62r + 8m

61r + 2m

59r + 8m

58r + 4m

1959

64r

64r

63r + 2m

61r + 8m

60r + 2m

58r + 8m

1960

64r + 2m

64r + 2m

63r + 8m

62r + 2m

60r + 8m

59r + 2m

1961

64r + 4m

64r + 4m

64r + 2m

62r + 8m

61r + 2m

59r + 8m

1962

64r + 6m

64r + 6m

64r + 6m

63r + 2m

61r + 8m

60r + 2m

1963

64r + 8m

64r + 8m

64r + 8m

63r + 8m

62r + 2m

60r + 8m

1964

64r + 10m

64 + 10m

64r + 10m

64r + 2m

62r + 8m

61r + 2m

1965

65r

65r

65r

64r + 8m

63r + 2m

61r + 8m

1966

65r + 2m

65r + 2m

65r + 2m

65r + 2m

63r + 8m

62r + 2m

1967

65r + 4m

65r + 4m

65r + 4m

65r + 4m

64r + 2m

62r + 8m

1968

65r + 6m

65r + 6m

65r + 6m

65r + 6m

64r + 8m

63r + 2m

1969

65r + 8m

65r + 8m

65r + 8m

65r + 8m

65r + 2m

63 + 8m

1970

65r + 10m

65r + 10m

65r + 10m

65r + 10m

65r + 8m

64r + 2m

1971

66r

66r

66r

66r

66r

64r + 8m

1972

66r + 2m

66r + 2m

66r + 2m

66r + 2m

66r + 2m

65r + 2m

1973

66r + 4m

66r + 4m

66r + 4m

66r + 4m

66r + 4m

65r + 8m

1974

66r + 6m

66r + 6m

66r + 6m

66r + 6m

66r + 6m

66r + 2m

1975

66r + 8m

66r + 8m

66r + 8m

66r + 8m

66r + 8m

66r + 8m

1976

66r + 10m

66r + 10m

66r + 10m

66r + 10m

66r + 10m

66r + 10m

1977

67r

67r

67r

67r

67r

67r

 

Důchodový věk se prodlužuje i pro narozené po roce 1977, a to vždy o 2 měsíce pro každý další ročník. Strop pro věk odchodu do důchodu (pravděpodobně 65 let) dosud neprošel legislativním procesem. Důchodový věk lze zjistit pomocí kalkulačky umístěné na internetových stránkách MPSV.

 

listopad 2017
T po út st čt so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Alžběta
1
Důležitý termín
1
Svátek
DÚVaP č. 11
2017
VIII/2017
DaÚ č. 11
2017
X/2017
PaM č. 11
2017
X/2017
Poradce č. 5-6
2018
X/2017