Užitečné informace

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

V oblasti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení došlo od 1. 1. 2017 ke každoročnímu navýšení vyměřovacích základů, minimálních záloh OSVČ apod.

Sazby pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u zaměstnanců

Pojistné

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Celkem

Zdravotní pojištění

4,5 %  (1/3 z 13,5 %)

9 % (2/3 z 13,5 %)

13,5 %

Sociální zabezpečení celkem, z toho:

nemocenské pojištění

důchodové pojištění

státní politika zaměstnanosti

6,5 %

6,5 %

25 %

2,3 %

21,5 %

1,2 %

31,5 %

2,3 %

28 %

1,2 %

Celkem ZP + SP

11 %

34 %

45 %

 

3.1 Pojistné na sociální zabezpečení

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného:     1 355 136 Kč

(v roce 2016 činil 1 296 288 Kč)

Rozhodný měsíční příjem zaměstnance zakládající účast
     na nemocenském pojištění
(oproti roku 2016 se nezměnil):          2 500 Kč

Tabulka minimálních záloh na pojistné (resp. pojistného) OSVČ

Druh platby OSVČ

2016

2017

OSVČ – hlavní činnost

záloha na důchodové pojištění

pojistné na nemocenské pojištění

1 972 Kč

115 Kč

2 061 Kč

115 Kč

OSVČ – vedlejší činnost

záloha na důchodové pojištění

rozhodná částka pro vedlejší činnost

789 Kč

64 813 Kč

825 Kč

67 756 Kč

 

3.2     Pojistné na zdravotní pojištění

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů

Období

Minimální mzda

Minimální pojistné

do 31. 12. 2016

9 900 Kč

1 337 Kč

od 1. 1. 2017

11 000 Kč

1 485 Kč

 

Minimální mzda se tedy od 1. 1. 2017 opět zvýšila, zvýšilo se tak i minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců.

Poznámka Týká se pouze osob, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

 

Minimální měsíční záloha na pojistné OSVČ:       1 906 Kč

(v roce 2016 činila 1 823 Kč)

Výše měsíčního pojistného za osoby, za které je plátcem pojistného stát:          920 Kč

(v roce 2016 činilo 870 Kč)

•  toto pojistné platí stát (nikoliv zaměstnavatel)

Výše měsíčního odpočtu za poživatele invalidního důchodu:       6 814 Kč

(v roce 2016 činil 6 444 Kč)

•  týká se pouze úzké skupiny zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením

Přehled zdravotních pojišťoven

Kód ZP

Název zdravotní pojišťovny

www stránky

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

www.vzp.cz

201

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR)

www.vozp.cz

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

www.cpzp.cz

207

Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

www.ozp.cz

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

www.zpskoda.cz

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

www.zpmvcr.cz

213

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

www.rbp-zp.cz

 

 

•    Na základě změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ovšem musely všechny zdravotní pojišťovny převést své bankovní účty do ČNB. Plátci pojistného, tedy i zaměstnavatelé, musí tedy již počátkem roku 2017 pojistné na zdravotní pojištění odvádět na tato nová bankovní spojení u ČNB.

 

listopad 2017
T po út st čt so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Alžběta
1
Důležitý termín
1
Svátek
DÚVaP č. 11
2017
VIII/2017
DaÚ č. 11
2017
X/2017
PaM č. 11
2017
X/2017
Poradce č. 5-6
2018
X/2017