Užitečné informace

Životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Oproti roku 2016 nedošlo ke zvýšení životního ani existenčního minima.

Životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Částky životního minima v Kč za měsíc

Životní minimum osob, které se pro účely tohoto zákona posuzují společně, se stanoví jako úhrn částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Životní minimum

2016

2017

Pro jednotlivce

3 410 Kč

Pro první dospělou osobu
v domácnosti

3 140 Kč

Pro druhou a další dospělou
osobu v domácnosti

2 830 Kč

Pro nezaopatřené dítě ve věku:

do 6 let

6 až 15 let

15 až 26 let (nezaopatřené)

 

1 740 Kč

2 140 Kč

2 450 Kč

 

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

Typ domácnosti

Životní minimum v Kč za měsíc

Jednotlivec

3 410

2 dospělí

3 140 + 2 830 = 5 970 Kč

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 1 740 = 4 880 Kč

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710 Kč

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560 Kč

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300 Kč

 

Existenční minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve 3. stupni a u osoby starší 68 let.

Částka existenčního
     minima:      2 200 Kč/měsíc

(oproti roku 2016 se nezměnila)    

 

září 2017
T po út st čt so ne
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
38 11 12 13 14 15 16 17
39 18 19 20 21 22 23 24
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má svátek Zlata
1
Důležitý termín
1
Svátek
DaÚ č. 9
2017
VIII/2017
Poradce č. 01
2018
VIII/2017
DÚVaP č. 11
2017
VIII/2017
PaM č. 10
2017
IX/2017