Výběr ze Sbírky

 • Novela zákona o lidských tkáních a buňkách

  Zákon č. 136/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

  Zákon č. 145/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o nemocenském pojištění

  Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Sdělení – přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 138/2017 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o podpoře experimentálního vývoje a inovací

  Zákon č. 146/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace nařízení vlády – investování investičních fondů

  Nařízení vlády č. 133/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o veřejných zakázkách

  Zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Sdělení – změny seznamu zboží s regulovanými cenami

  Sdělení Ministerstva financí č. 134/2017 Sb., o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Zákon o zahraniční službě

  Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace vyhlášky – informační povinnosti příjemce potravin

  Vyhláška č. 141/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

  15.6.2017, Vyšlo na Sbírce

červenec 2017
T po út st čt so ne
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
29 10 11 12 13 14 15 16
30 17 18 19 20 21 22 23
31 24 25 26 27 28 29 30
32 31 1 2 3 4 5 6
Dnes má svátek Libor
1
Důležitý termín
1
Svátek
PaM č. 7-8
2017
VI/2017
DaÚ č. 7-8
2017
VI/2017
DÚVaP č. 7-8
2017
VI/2017
Poradce č. 11
2017
VI/2017