Výběr ze Sbírky

 • Novela zákona o specifických zdravotních službách

  Zákon č. 202/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/­2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

  Zákon č. 201/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/­2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/­2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o zaměstnanosti

  Zákon č. 206/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o důchodovém pojištění

  Zákon č. 203/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/­1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o svátcích a dnech pracovního klidu

  Zákon č. 226/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 245/­2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o občanských průkazech

  Zákon č. 195/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/­1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o pohřebnictví

  Zákon č. 193/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/­2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Vyhlášky – konzulární ochrana

  Vyhláška č. 186/­2017 Sb., o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Vyhláška – podání a formuláře v insolvenčním řízení

  Vyhláška č. 191/­2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/­2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Vyhláška – platební neschopnost podnikatele

  Vyhláška č. 190/­2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

  12.9.2017, Vyšlo na Sbírce

září 2017
T po út st čt so ne
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
38 11 12 13 14 15 16 17
39 18 19 20 21 22 23 24
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má svátek Zlata
1
Důležitý termín
1
Svátek
DaÚ č. 9
2017
VIII/2017
Poradce č. 01
2018
VIII/2017
DÚVaP č. 11
2017
VIII/2017
PaM č. 10
2017
IX/2017