Výběr ze Sbírky

 • Sdělení – hrubá roční mzda v ČR pro účely vydávání modrých karet

  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 56/­2018 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/­1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o léčivech

  Zákon č. 36/­2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/­2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace vyhlášky – akreditovaný vzdělávací program

  Vyhláška č. 42/­2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 176/­2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Sdělení – mzdové nároky zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 53/­2018 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/­2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Vyhláška – péče o chráněná území

  Vyhláška č. 45/­2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace vyhlášky – potraviny určené pro zvláštní výživu

  Vyhláška č. 39/­2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/­2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace vyhlášky – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

  Vyhláška č. 37/­2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/­2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Nařízení vlády – poskytování plateb pro oblasti se zvláštními omezeními

  Nařízení vlády č. 43/­2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace vyhlášky – sazebník náhrad, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

  Vyhláška č. 46/­2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/­2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

  17.4.2018, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace vyhlášky – civilní letectví

  Vyhláška č. 2/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/­1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/­1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/­1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  14.3.2018, Vyšlo na Sbírce

duben 2018
T po út st čt so ne
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
Dnes má svátek Rostislav
1
Důležitý termín
1
Svátek