Výběr ze Sbírky

 • Nařízení vlády – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Nařízení vlády č. 375/­2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novelizace nařízení vlády – rozsah činnosti agentury práce

  Nařízení vlády č. 374/­2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/­2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Vyhláška – potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání

  Vyhláška č. 346/­2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Vyhláška – hodnota bodu a výše úhrad 2018

  Vyhláška č. 353/­2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Sdělení – ceny zdravotních služeb

  Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 351/­2017 Sb., o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Novela zákona o zdravotnických prostředcích

  Zákon č. 366/­2017 Sb., kterým se mění zákon č. 268/­2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/­2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/­2017 Sb.

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Nařízení vlády – vyloučení z evidence tržeb

  Nařízení vlády č. 376/­2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Zákon o platebním styku

  Zákon č. 371/­2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Zákon o platebním styku

  Zákon č. 370/­2017 Sb., o platebním styku Částka 129/­2017 Sb. Účinnost13. 1. 2018. Zrušuje zákon č. 284/­2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, části dalších 8 zákonů a 6 vyhlášek.

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

 • Nařízení vlády – organizace práce a pracovní postupy

  Nařízení vlády č. 339/­2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

  18.12.2017, Vyšlo na Sbírce

leden 2018
T po út st čt so ne
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má svátek Slavomír
1
Důležitý termín
1
Svátek
PaM č. 1
2018
XII/2017
DÚVaP č. 1
2018
XII/2017
DaÚ č. 1
2018
XII/2017
Poradce č. 8-9
2018
I/2018