Zajímavé články

 • Ukončení roku z pohledu ZDP

  V současné době se již blíží konec roku a s tím pro řadu poplatníků daně z příjmů fyzických osob povinnost podat daňové přiznání. Před vyplněním vlastního formuláře tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r. 2017, je třeba zjistit výši zdanitelných příjmů a k nim příslušných daňových výdajů.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Slevy na dani z příjmů FO za rok 2017

  Daňovou povinnost k dani z příjmů si poplatníci fyzické osoby mohou pod statně snížit využitím slev na dani. Jde o slevu: • základní na poplatníka, • na manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, • na invaliditu, • na studenta, který se soustavně při pravuje na budoucí povolání, • za umístění dítěte, tzv. školkovné, • na vyživované dítě, • na evidenci tržeb, • z titulu zaměstnávání zdravotně postižených osob.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018

  Jaká je minimální záloha OSVČ od 1. ledna 2018? Jak se u podnikatele mění v otázce placení pojistného situace, když nemoc trvá celý kalendářní měsíc? Které varianty řešení přicházejí v úvahu při vzniku přeplatku za rozhodné období kalendářního roku?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Vyšší minimální mzda – právní důsledky

  Vláda 21. srpna 2017 rozhodla, že od 1. ledna 2018 se zvýší minimální mzda. Základní sazba této mzdy bude 12 200 Kč za měsíc(dříve 11 000 Kč) nebo 73,20 Kč za hodinu(dříve 66,20 Kč za hodinu). Tím se zaručuje ochrana zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd a vymezuje se nárok na mzdu ve stanovené nejnižší úrovni. Jak se projeví zvýšení minimální mzdy v dalších pracovněprávních předpisech?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Podávání kontrolního hlášení od července 2017

  Kontrolní hlášení je specifické daňové tvrzení. Údaje, které je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení vycházejí především z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, které je plátce povinen vést podle § 100 nebo § 100a zákona o DPH.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Změny ve stavebním zákoně

  Dnem 1. ledna 2018 nabytím účinnosti novelizujícího zákona dojde k významným procesním i věcným změnám stavebního zákona. Tato rozsáhlá novela je již 18. změnou stavebního zákona od nabytí jeho účinnosti dnem 1. ledna 2007. Novelizující zákon zasahuje jak úpravu územního plánování, tak i stavební řád. Jaké jsou nejvýznamnější změny, jejichž dokonalá znalost je důležitá pro stavební úřady i pro stavebníky?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Zaměstnanec a srážková daň v roce 2017 a od roku 2018

  Případy uplatnění srážkové daně z příjmů zaměstnance se zabývá ustanovení § 6 odst. 4 ZDP a vztahuje se pouze na poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který u plátce (zaměstnavatele) nepodepsal prohlášení k dani. Z jakých příjmů v roce 2017 může být srážková daň uplatněna? K jakým změnám u srážkové daně z příjmů zaměstnance dochází od ledna 2018?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018

  Dnem 1. ledna 2018 nabude účinnosti novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Novela zákona o DPH – 2. část

  Zahraniční fyzická osoba má nárok na vrácení daně do tří kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží, pokud toto zboží vyveze v osobním zavazadle, které lze odnést. Touto úpravou je vyloučeno vracení daně fyzickým osobám u vývozu osobních automobilů. Jak je to s vracením daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Stavební zákon – po poslední novele

  Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p.p., a další související zákony (dále jen „novelizující zákon“), výrazně mění stávající právní úpravu povolovacích řízení od rodinných domů až po velké liniové stavby. Byl zpracován na základě programového prohlášení vlády. Rozsáhlá novela je již 18. změnou stavebního zákona od jeho vydání v roce 2006. Vnáší do stavebního zákona 326 změn. Většina z nich je zásadních, zasahují do věcné podstaty zákona. Novelizace významně přispěje ke zjednodu-šení a zrychlení povolovacích řízení. Novelizující zákon současně přináší změny do 45 souvisejících zákonů.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

leden 2018
T po út st čt so ne
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má svátek Slavomír
1
Důležitý termín
1
Svátek
PaM č. 1
2018
XII/2017
DÚVaP č. 1
2018
XII/2017
DaÚ č. 1
2018
XII/2017
Poradce č. 8-9
2018
I/2018