Murphy radí

Věci se kazí

Hlavní rozdíl mezi člověkem a strojem je v tom, že dobře namazaný stroj nedělá takový hluk.

Hlavní rozdíl mezi člověkem a strojem je v tom, že dobře namazaný stroj nedělá takový hluk.

Nezaměstnaný otec pěti dětí dá poslední peníze jasnovidke, aby mu vyveštila, jaká budoucnost ho čeká. Jasnovidka začne: Jste otcem tří dětí ... Ne tří, pěti - opravuje ji zákazník. To si myslíte vy.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho vynálezy

Lampičku na sluneční energii ocení každý, kdo hledá pod lampou tmu.

Než si začnete stříhat nehty, natřete je na červeně - snadněji je pak najdete na koberci.

Pokud nemáte čas na sprchování, jednoduše se obalte izolepou a pak ji odmotejte - špína se na ni nalepí.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho zákoník

Jeden iniciativní blbec je horší než teroristické komando!

Vyměním vysavač za demižón vína. Zn..: Z titulu rozvodu jsem přestal vysávat a začal nasávat.

Výhodně vyměním falešnou pětistovku za dvě pravé dvěstěkorunáčky. Zn..: Berte, dokud je v akci!

(Murphyho zrnká II)
Murphyho rady

Pokud si myslíš, že už máš dost peněz, poraď se o tom s advokátem.

Pokud vás někdo upozorní, že se určitá věc kazí, nemá smysl měnit věc. Třeba se zbavit donašeče. Vyměnit lidí je přece mnohem snazší, než vyměnit věc.

Pokud si myslíš, že už máš dost peněz, poraď se o tom s advokátem.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho zákony a komentáře

Nikdy není tak špatně, aby zítra nemohlo být hůř.

Když dva dělají totéž, výsledek je vždy jiný.

O tom, jak věci vypadají, rozhoduje úhel pohledu. Co je dovoleno bohem, není dovoleno volům.

(Murphyho zrnká II)

PHM u čerpacích stanic v ČR opět zlevnily

26.6.2017 Ceny jsou nejníže za půl roku. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla za uplynulý týden o 21 haléřů na průměrných 30,04 koruny za litr.
Nafta ve středu stála v průměru 28,89 Kč/l, a byla tak o 24 haléřů levnější než před týdnem. Podobný trend vývoje cen pokračovat i nadále. Ceny u čerpacích stanic v Česku se snižují zhruba dva měsíce. Pokles začal ve druhé polovině dubna, kdy byl litr benzinu i nafty o víc než korunu dražší než nyní. Zlevňování zrychlilo v posledních dvou týdnech, během kterých průměrné ceny spadly zhruba o padesátník.
Zdroj: http://byznys.lidovky.cz//

Majitelé z Německa ovládají největší obchodní řetězce v ČR

26.6.2017 V třiceti největších řetězcích s převahou rychloobrátkového zboží, které celkem vytváří roční tržby 392 miliard korun, ovládají němečtí majitelé 39,8 procenta. Na tuzemské firmy připadá 23,1 procenta, nizozemští vlastníci ovládají 18,1 procenta. Vlastníci z Velké Británie ovládají 11,1 procenta a z Francie 0,4 procenta.
(Zdroj: http://ekonomika.eurozpravy.cz/)

Růst cen nemovitostí v ČR

13.6.2017 Růst cen nemovitostí v Česku je největší v EU a překonává svá dosavadní maxima.
Centrální banka proto rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték. Podle zprávy ČNB meziroční růst cen bydlení v Česku v loňském čtvrtém čtvrtletí o 11 procent patřil mezi nejvyšší v EU. Tempo růstu cen bytů zároveň podle Zprávy o finanční stabilitě výrazně převýšilo tempo růstu mezd.

Česko je ráj pro virtuální měny

13.6.2017 Tuzemská bitcoinová komunita patří k jedněm z nejaktivnějších ve světě.
V Praze se dá kryptoměnou platit v mnohem více restauracích než například v Londýně či Paříži. Bez bankovek a platebních karet se obejdete nejen v českých velkých městech. Bitcoiny se šíří i do menších městeček a vesnic.

Postup zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

12.6.2017 Zaměstnavatel je povinen oznámit příslušnému úřadu práce volné pracovní místo a jeho charakteristiku v případě, že zamýšlí zaměstnávat cizince. Volným pracovním místem se rozumí takové místo, které zaměstnavatel nově vytvořil nebo které se uvolnilo. Charakteristika volného pracovního místa hlášeného krajské pobočce ÚP musí být totožná s charakteristikou místa, kde bude zaměstnání vykonáváno.
Základní charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku. Zaměstnavatel může podat i informace o možnostech ubytování nebo dojíždění, pokud požaduje tyto informace zveřejnit. Oprávněnost zaměstnávat cizince Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, pokud tento cizinec v souladu se zákonem o zaměstnanosti má • platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky ÚP a platné povolení k pobytu (jedná se o zaměstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 pobytového zákona, která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR) nebo • zaměstnaneckou kartu nebo • modrou kartu, • písemně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, písemně uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo písemně uzavřenou dohodu o provedení práce, a za předpokladu, že zaměstnavatel cizince přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění. V případě zaměstnání cizince je zaměstnavatel povinen nabídnout tomuto cizinci pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami. Držitelům zaměstnanecké karty musí být zajištěna týdenní pracovní doba nejméně 15 hodin a mzda bez ohledu na rozsah práce nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy, držitelům modré karty je zaměstnavatel povinen zaručit hrubou roční mzdu alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v souladu s vyhlášeným Sdělením MPSV, Oznamovací povinnost Zaměstnavatel je povinen o nástupu cizince do zaměstnání písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce. Zaměstnavatel je dále povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP o tom, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta 1. nenastoupil do práce, 2. ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, nebo 3. zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, anebo 4. zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce i důvod ukončení. Při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání. V případě nenastoupení cizince do práce je zaměstnavatel povinen splnit informační povinnost u cizince se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, u cizince s povolením k zaměstnání nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy měl nastoupit na pracovní místo. V případech uvedených pod bodem b) až d) musí zaměstnavatel splnit informační povinnost vůči krajské pobočce ÚP nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání. Uchovávání dokladů Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR. Kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince. https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_ziskavani
duben 2018
T po út st čt so ne
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
Dnes má svátek Rostislav
1
Důležitý termín
1
Svátek