Vydané publikace

Zákony 2018Včetně poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Správa daní
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Silniční daň
  • Spotřební daně
  • Daň z nemovitostí
  • Rozpočtová pravidla
 • Zákony I. B

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Účetnictví
  • Živnostenský zákon
  • Související předpisy
 • Zákony II. A

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník
  • Obchodní korporace
  • Občanský soudní řád
  • Exekuční řád
  • Ochrana spotřebitele
 • Zákony II. B

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Právní pomoc
 • Zákony III

  I/2018

  171,80 Kč bez DPH
  189,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákoník práce
  • Mzdové a platové předpisy
  • Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
  • Předpisy k zaměstnanosti
  • Zdravotní pojištění
 • Zákony IV

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Stavební zákon a související předpisy
  • Katastr nemovitostí
  • Bydlení
  • Požární bezpečnost
  • Pozemkové úpravy
  • Související předpisy
 • Zákony V

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Územní celky a členění státu
  • Organizace veřejné správy
  • Veřejná správa ve vztahu k občanům
  • Školy a školská zařízení
 • Zákony VI

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Životní prostředí
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana vod
  • Ochrana půdy a rostlin
  • Odpady a obaly
  • Energie

Aktualizace I./2018 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/2

  VIII/2018

  68,20 Kč bez DPH
  75,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Aktualizace I/1

  VI/2018

  40,90 Kč bez DPH
  45,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňový řád úplné znění
  • Zákon o daních z příjmů
  • Zákon o rozpočtových pravidlech

Aktualizace II./2018 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/2

  VIII/2018

  70,00 Kč bez DPH
  77,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Insolvenční zákon
  • Zákon o správních poplatcích
  • Správní řád
  • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Aktualizace II/1

  VI/2018

  81,90 Kč bez DPH
  90,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník (úplné znění)
  • Exekuční řád
  • Zákon o správních poplatcích
  • Zákon o advokacii
  • Notářský řád

Aktualizace III./2018 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/2

  VIII/2018

  20,00 Kč bez DPH
  22,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 125/2018 Sb. o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu
  • Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
  • Vyhláška č. 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Aktualizace III/1

  VI/2018

  66,40 Kč bez DPH
  73,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Sdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
  • Sdělení č. 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Aktualizace IV./2018 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/2

  VIII/2018

  43,60 Kč bez DPH
  48,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Aktualizace IV/1

  VI/2018

  50,00 Kč bez DPH
  55,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

Aktualizace V./2018 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/1

  VIII/2018

  52,70 Kč bez DPH
  58,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 175/2018 Sb.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 167/2018 Sb.
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 168/2018 Sb.
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 163/2018 Sb.

Aktualizace VI./2018 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/2

  VIII/2018

  42,70 Kč bez DPH
  47,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Aktualizace VI/1

  VI/2018

  41,80 Kč bez DPH
  46,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o vodách (Novela vodního zákona vstoupí v platnost 1. 1. 2019.)
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek