Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného

Výhody předplatného měsíčníku Poradce

 • Přijde každý měsíc do poštovní schránky – podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům, či právnikům
 • Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblastí daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd
 • Radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů
 • Předplacením dostanete množství výhod během celého edičního ročníku – bonus na další produkty vydavatelství, písemnou a telefonickou poradnu, inzerci na internetu, daňový a plánovací kalendář, až 8 sborníků Zákony, odborné tematické publikace a E-PORADCE.

1345,45 Kč bez DPH
1480,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Poradce + Daňové a nedaňové výdaje

 • Daňové a nedaňové výdaje obsahují hesla v abecedním pořadí - pultová cena 389,00 Kč
 • Přijde každý měsíc do poštovní schránky – podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům, či právnikům
 • Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblastí daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd
 • Radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů
 • Předplacením dostanete množství výhod během celého edičního ročníku – bonus na další produkty vydavatelství, písemnou a telefonickou poradnu, inzerci na internetu, daňový a plánovací kalendář, až 8 sborníků Zákony, odborné tematické publikace a E-PORADCE.

1536,40 Kč bez DPH
1690,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK
zvětšit

Poradce č. 12


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění zákona po novele s komentářem)
 • Elektronická evidence tržeb po nálezu Ústavního soudu

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 11


ročník : 2018
vyšlo: III/2018
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s komentářem
 • Daňový doklad a účtenka v roce 2018
 • Rodinné vztahy na pracovišti
 • Stres (důsledek rychlé doby)

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 10


ročník : 2018
vyšlo: III/2018
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání s komentářem
 • Obchodní majetek a podnikání fyzické osoby
 • Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
 • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovité věci
 • Podnikatelé a postupy zdravotních pojišťoven v roce 2018
 • Nekonvenční strategie úspěšných podniků

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 8-9


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Zákoník práce s komentářem
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1. 1. 2018

218,18 Kč bez DPH
240,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 7


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Zákon o Finanční správě České republiky
 • Účetní zásady a vnitřní předpisy účetní jednotky
 • Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních korporacích
 • Judikatura v českém právním řádu
 • Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
 • Zvládání kritiky

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 5-6


ročník : 2018
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

218,18 Kč bez DPH
240,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 4


ročník : 2018
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Rozhodovací problémy a jejich řešení nově

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 3


ročník : 2018
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Výkazy v účetní závěrce 2017

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 2


ročník : 2018
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s komentářem
 • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
 • Podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
 • Vyvlastňovací řízení
 • Je pracoviště centrum konfliktů?

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 1


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
 • Způsoby odpisování hmotného a nehmotného majetku
 • Novela zákona o daních z příjmů
 • Kurzové rozdíly (dle ČÚS č. 006)
 • Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí, ve vlastní režii a na úvěr
 • Změny u vratky spotřební daně u zelené nafty
 • Účetní záznamy

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

květen 2018
T po út st čt so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Zbyšek
1
Důležitý termín
1
Svátek