Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného

Výhody předplatného měsíčníku Poradce

 • Přijde každý měsíc do poštovní schránky – podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům, či právnikům
 • Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblastí daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd
 • Radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů
 • Předplacením dostanete množství výhod během celého edičního ročníku – bonus na další produkty vydavatelství, písemnou a telefonickou poradnu, inzerci na internetu, daňový a plánovací kalendář, až 8 sborníků Zákony, odborné tematické publikace a E-PORADCE.

1345,45 Kč bez DPH
1480,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Poradce + Daňové a nedaňové výdaje

 • Daňové a nedaňové výdaje obsahují hesla v abecedním pořadí - pultová cena 389,00 Kč
 • Přijde každý měsíc do poštovní schránky – podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům, či právnikům
 • Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblastí daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd
 • Radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů
 • Předplacením dostanete množství výhod během celého edičního ročníku – bonus na další produkty vydavatelství, písemnou a telefonickou poradnu, inzerci na internetu, daňový a plánovací kalendář, až 8 sborníků Zákony, odborné tematické publikace a E-PORADCE.

1536,40 Kč bez DPH
1690,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále

 • Prostřednictvím příspěvků, příkladů, otázek a odpovědí řeší pracovní problémy a problémy veřejné správy
 • Informuje o všech legislativních změnách, které souvisejí se mzdami, odvody, zákoníkem práce, bezpečnosti na pracovišti, veřejné správy, školství
 • Dočtete se v rubrikách Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Odměňování, Odvody, Automobil, Veřejná správa, Vedoucí pracovník
 • Předplatné přináší množství předplatitelských výhod v průběhu celého ročníku.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 209,05 Kč bez DPH; 230,00 Kč s 10% DPH

1645,45 Kč bez DPH
1810,00 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku 1000 řešení

 • Měsíčník ve dvoj barvě ve formátu A5
 • Nástavba měsíčníku Poradce
 • 1300 - 1500 stran ročně, 1200 příkladů a řešení z praxe z oblasti daní, účetnictví, dávek, mezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodářství, stavebnictví a veřejné správy
 • Prostřednictvím otázek a odpovědí radí při problémech z odborné praxe a doplňuje aktuální novelizované zákony
 • Za každou kapitolou jsou uvedeny zákony, které se danou problematikou zabývají
 • V rámci předplatného předplatitelské výhody.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 98,15 Kč bez DPH; 108,00 Kč s 10% DPH

725,45 Kč bez DPH
798,00 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví, vzory a případy

 • Každý měsíc řeší aktuální problémy – související s novými nebo novelizovanými daňovými a účetními předpisy
 • Obsahuje podrobný rozbor aktuálních témat, které zpracovávají renomovaní odborníci z oblastí daní, účetnictví, mezd a personalistiky
 • Předplatitelé získají spoustu výhod v průběhu celého účetního roku - daňová přiznání, telefonickou poradnu, sborník Zákony I. a bezplatný elektronický poradce E-PORADCE
 • Je určený plátcům daně, účetním, ekonomům, auditorům.

1445,45 Kč bez DPH
1590,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále

 • Přináší odborné články z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví, automobilu v podnikání, správy daní, pracovního práva, odvodů a mezd
 • Rychle reaguje na aktuální změny v legislativě. Vysvětluje danou problematiku pomocí praktických příkladů a zároveň upozorňuje na sankce , které hrozí při porušení povinností
 • Uveřejňuje citace aktuálních znění zákonů
 • Radí zaměstnancům i zaměstnavatelům jak řešit mezilidské vztahy
 • Po dobu celého účetního roku přináší předplatitelům mnohé výhody.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 313,68 Kč bez DPH; 345,00 Kč s 10% DPH

2045,50 Kč bez DPH
2250,00 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK
zvětšit

1000 řešení č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Příklady z praxe k uvedeným témam
 • Přehled změn k novelám zákonů
 • Nemocenské pojištění
 • Zaměstnanecké benefity
 • Aktivní politika zaměstnanosti
 • ZDP, DPH,
 • Účetnictví
 • Zákoník práce, Mzdy a odvody
 • Veřejná správa

67,27 Kč bez DPH
74,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Příjem z nájmu nemovité věci
 • Odpis hmotného majetku ve spoluvlastnictví
 • Vedlejší výdaje a základ DPH
 • Osvobození od DPH u hazardních her
 • Rezervy v daňové evidenci
 • Vyšší mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
 • Sankce v účetnictví

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

PaM č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Nemocenského při dlouhotrvající dočasné pracovní neschopnosti (nová výše)
 • Otcovské poporodní péče (nová dávka)
 • Dlouhodobé ošetřovné (nová dávka)
 • Nové dávky v praxi

150,00 Kč bez DPH
165,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DÚVaP č. 8


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Hmotný a nehmotný majetek (odpisy z daňového hlediska)
 • Vlastní kapitál obchodních korporací

113,64 Kč bez DPH
125,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DÚVaP č. 7


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví
 • Rezervy a opravné položky (daňová a účetní pravidla)
 • Školy a školská zařízení (úrazy, školy v přírodě)

113,64 Kč bez DPH
125,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Účtování - zákony a předpisy


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Zákon o účetnictví s komentářem
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. s komentářem
 • České účetní standardy
 • Souvztažnosti dle ČÚS
 • Zákon o rezervách

233,64 Kč bez DPH
257,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 12


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění zákona po novele s komentářem)
 • Elektronická evidence tržeb po nálezu Ústavního soudu

115,45 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Provoz na pozemních komunikacích


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Aktuální znění zákona a vyhlášky s barevným vyobrazením
 • Provozovatel vozidla
 • Jízda vozidly
 • Podmínky přepravy osob
 • Řízení cestního provozu
 • Dopravní nehoda
 • Řidičský průkaz
 • Povinnosti řidiče

122,73 Kč bez DPH
135,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Veřejný sektor bez chyb, pokut a penále


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Zákon o státní službě
 • Zákon o kolektivním vyjednávání
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Školský zákon
 • Zákon o rozpočtových pravidlech
 • Vzory smluv pro veřejnou správu

208,18 Kč bez DPH
229,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

1000 řešení č. 5


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Pohledávky a rezervy
 • Změny ve zdravotním pojištění
 • Daňová kontrola
 • Daň z příjmů
 • DPH
 • Veřejná správa

67,27 Kč bez DPH
74,00 Kč s 10% DPH
Objednat

květen 2018
T po út st čt so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Zbyšek
1
Důležitý termín
1
Svátek