Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného

Předplatné měsíčníku Poradce 2019 s 25% slevou


 • Měsíčník 12x ročně přímo do schránky
 • Novelizované zákony s komentářem
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 stran textu ročně barevně zvýrazněného
 • Rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky,
 • pracovního práva, ekonomiky a řízení
 • Obsah obohacený o judikaturu, problémy, příklady a příklady z praxe
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených publikací
 • Bonusové publikace: Účetní závěrka, Pomocník mzdové účetní,, Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Roční zúčtování příjmů
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 6 sborníků
 • Další výhody:
  Bonus 750 Kč bonus na publikace a předplatné vydavatelství PORADCE

  Daňový a plánovací kalendář
  Cestovní náhrady k 1. 1. kalendářního roku

1650,00 Kč s DPH Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Předplatné měsíčníku Poradce 2019 s 25% slevou + Daňové a nedaňové výdaje

 • Daňové a nedaňové výdaje spojené s účetnictvím v hodnotě 389,00 Kč
 • Měsíčník 12x ročně přímo do schránky
 • Novelizované zákony s komentářem
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 stran textu ročně barevně zvýrazněného
 • Rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky,
 • pracovního práva, ekonomiky a řízení
 • Obsah obohacený o judikaturu, problémy, příklady a příklady z praxe
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených publikací
 • Bonusové publikace: Účetní závěrka, Pomocník mzdové účetní,, Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Roční zúčtování příjmů
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 6 sborníků
 • Další výhody:
  Bonus 750 Kč bonus na publikace a předplatné vydavatelství PORADCE

  Daňový a plánovací kalendář
  Cestovní náhrady k 1. 1. kalendářního roku

1870,00 Kč s DPH Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku 1000 řešení

 • Měsíčník ve formátu A5, 1300 - 1500 stran ročně přímo do schránky
 • 1200 příkladů a řešení praxe z oblasti daní, účetnictví, odvodů, mezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodářství, stavebnictví a veřejné správy
 • Nádstavba měsíčníku Poradce
 • Prostřednictvím dotazů a odpovědí na otázky týkající se odborné praxe a doplnění aktuálně novelizovaných zákonů
 • Za každou kapitolu jsou uvedeny zákony, které se zabývají danou problematikou
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených publikací
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání), Pomocník mzdové účetní
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody:
  Bonus 750 Kč bonus na publikace a předplatné vydavatelství PORADCE


  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 100,00 Kč

880,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví, vzory a případy

 • Obsahuje podrobný rozbor aktuálních témat zpracovávaných renomovanými odborníky z oblasti daní, účetnictví, mezd a personalistiky
 • Předplatitelé získají spoustu výhod během celého účetního roku - daňová přiznání, telefonická a písemná poradna, sborník Zákony I. a bezplatný elektronický poradce E-PORADCE
 • Je určený plátcům daně, účetním, ekonomům, auditorům.
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Pomocník mzdové účetní
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených produktů
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody:
  Bonus Plus 750 Kč bonus na publikace a předplatné vydavatelství PORADCE


  Minimálně 20% sleva oproti ceně knihkupectví

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích

1790,00 Kč s DPH Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále

 • Odborné články z oblasti daní z příjmů, DPH, účetnictví, automobilu v podnikání, správy daní, pracovního práva, odvodů a mezd
 • Reaguje na aktuální změny v legislativě
 • Vysvětluje danou problematiku pomocí praktických příkladů a současně upozorňuje na sankce, které hrozí při porušení povinností
 • Uveřejňuje citace aktuálních textů zákonů
 • Radí zaměstnanci a zaměstnavateli jak řešit mezilidské vztahy
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání), Pomocník mzdové účetní
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených produktů
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 2 sborníky
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody:
  Bonus Plus 750 Kč bonus na publikace a předplatné vydavatelství PORADCE


  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 345,00 Kč

2250,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále

 • Množství výhod pro předplatitele během celé edičního ročníku, poskytuje poradenství při řešení náročných úkolů, ukazuje postupy a nabízí články odborníků na aktuální témata v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců
 • Pracovní problémy řeší pomocí příspěvků, příkladů, dotazů a odpovědí
 • Přínáší témata k nejnovějším zákonům a jejich novelám a radí jak předcházet problémům při vedení personální agendy a placení odvodů
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Pomocník mzdové účetní
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených produktů
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 2 sborníky
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody:
  Bonus 750 Kč bonus na publikace a předplatné vydavatelství PORADCE


  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 242,00 Kč

1936,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného aktualizací I, II, III, IV, V a VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  z oblasti daní: účetnictví, obchodního, občanského práva, soudních sporů, trestního práva,
 • pracovního práva, pracovně-právní vztahy, ZP, sociální a zdravotní předpisy,
 • stavební právo, katastrální zákon, bydlení, pozemky a půda,
 • veřejná správa, státní správa, školství,
 • životní prostředí, odpad, voda

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 634,00 Kč

2569,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

Výhody předplatného aktualizací I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  z oblasti daní: účetnictví, obchodního, občanského práva, soudních sporů, trestního práva,
 • pracovního práva, pracovně-právní vztahy, ZP, sociální a zdravotní předpisy,

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 312,00 Kč

1278,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

Výhody předplatného aktualizací IV, V a VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  stavební právo: katastrální zákon, bydlení, pozemky a půda,
 • veřejná správa, státní správa, školství,
 • životní prostředí, odpad, voda

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 321,00 Kč

1290,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

zvětšit

Poradce č. 2 / 2019


ročník: 2019
vyšlo: IX/2018
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
 • Založení kapitálové společnosti, účetní a daňový pohled
 • Výdaje vynaložené na reklamu, reprezentaci a propagaci
 • Dlouhodobý hmotný majetek (účetnictví a daň z příjmů)
 • Úprava odpočtu DPH a vypořádací koeficient
 • Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání (související sankce)
 • Ocenění majetkové účasti ekvivalencí

138,20 Kč bez DPH
152,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 10


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Jak zrušit rezervní fond s.r.o.
 • Promlčení přeplatku ve zdravotním pojištění
 • Příplatek společníka s.r.o. mimo základní kapitál
 • Výdaje a příjem z pojištění z hlediska daně z příjmů
 • Oprava základu daně a připravované změny
 • Daňová evidence a nemovité věci
 • Příjmová stránka systému veřejného zdravotního pojištění
 • Převod obchodního závodu na obchodní korporaci
 • Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání

177,30 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DÚVaP č. 10


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Průkaznost účetnictví a jeho rekonstrukce
 • Identifikovaná osoba – registrace k DPH
 • Způsoby oceňování majetku a služeb

113,60 Kč bez DPH
125,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

PaM č. 10


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Povinnosti zaměstnance (jak zajistit jejich splnění)
 • Úřednická zkouška (změny)
 • Zdravotní pojištění (platby státu a odpočty od 1. 1. 2019)
 • Dochází k zneužívání dohod o provedení práce?
 • Rekvalifikací k novému zaměstnání
 • Vymezení veřejně prospěšného poplatníka v dani z příjmů
 • Otazníky kolem platu úředníků ÚSC
 • Účtování fondů u příspěvkových organizací

150,00 Kč bez DPH
165,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/2


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Insolvenční zákon
 • Zákon o správních poplatcích
 • Správní řád
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

70,00 Kč bez DPH
77,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace IV/2


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

43,60 Kč bez DPH
48,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace V/1


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 175/2018 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 167/2018 Sb.
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 168/2018 Sb.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 163/2018 Sb.

52,70 Kč bez DPH
58,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace III/2


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Vyhláška č. 125/2018 Sb. o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška č. 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

20,00 Kč bez DPH
22,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace VI/2


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

42,70 Kč bez DPH
47,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace I/2


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

68,20 Kč bez DPH
75,00 Kč s 10% DPH
Objednat

září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek