Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále

 • Přináší odborné články z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví, automobilu v podnikání, správy daní, pracovního práva, odvodů a mezd
 • Rychle reaguje na aktuální změny v legislativě. Vysvětluje danou problematiku pomocí praktických příkladů a zároveň upozorňuje na sankce , které hrozí při porušení povinností
 • Uveřejňuje citace aktuálních znění zákonů
 • Radí zaměstnancům i zaměstnavatelům jak řešit mezilidské vztahy
 • Po dobu celého účetního roku přináší předplatitelům mnohé výhody.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 313,68 Kč bez DPH; 345,00 Kč s 10% DPH

2045,50 Kč bez DPH
2250,00 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK
zvětšit

DaÚ č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Příjem z nájmu nemovité věci
 • Odpis hmotného majetku ve spoluvlastnictví
 • Vedlejší výdaje a základ DPH
 • Osvobození od DPH u hazardních her
 • Rezervy v daňové evidenci
 • Vyšší mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
 • Sankce v účetnictví

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 5


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Zákon o živnostenském podnikání (novela)
 • Daňová kontrola
 • Občané SR a zdravotní pojištění v ČR
 • Smluvní sankce, účetnictví a daň z příjmů
 • Poskytování služeb prostřednictvím internetových platforem
 • Archivace daňové a účetní agendy
 • Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 3-4


ročník : 2018
vyšlo: II/2018
 • Zákon o daních z příjmů – změny od r. 2018
 • Daňové starosti českých rezidentů s příjmy ze zahraničí
 • DPH při prodeji pozemku
 • Dlouhodobý hmotný majetek – 1. část
 • Jak správně vést daňovou evidenci?
 • Karuselové podvody
 • Finanční leasing automobilu
 • Stravování zaměstnanců v pracovní době

354,55 Kč bez DPH
390,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 2


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Změny daňového zvýhodnění od roku 2018
 • Slevy na dani z titulu zaměstnávání postižených osob
 • Oprava odpočtu daně po novelizaci zákona o DPH
 • Účtování o pohledávkách
 • Odškodňování pracovních úrazů
 • Dávky nemocenského po novele zákona
 • Zimní mobilizace zdraví

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 1


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Události po rozvahovém dni – jak je v účetní závěrce zohlednit?
 • Nezapomeňte zvýšit základ daně z příjmů o staré dluhy
 • DPH u vývozu zboží
 • Účtování o dlouhodobém majetku
 • Závěr roku 2017 v DE
 • Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP
 • Práce přesčas je práce výjimečná
 • Vzor smlouvy se zdravotnickým zařízením

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 12


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Optimalizace DPFO – volba systému zjištění základu daně
 • Pozůstalost v daňovém přiznání
 • Povinnost přiznat DPH
 • Inventarizace zásob
 • Základy ochrany spotřebitele
 • Technické zhodnocení silničního vozidla
 • Smlouva o přepravě věci
 • Novely zákona o zaměstnanosti – příspěvky pro zaměstnavatele

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Změny ve stavebním zákoně
 • Výplata podílů na zisku
 • Místo plnění a uplatnění daně u služeb vztahujících se k nemovité věci
 • Prodej obchodního závodu v podvojném účetnictví
 • Oceňování majetku v daňové evidenci
 • Vyvlastnění
 • Pravidelný a nepravidelný příjem zaměstnance
 • Nájemní smlouva na nemovitost

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Stavební zákon – po poslední novele
 • Příjmy z majetkového prospěchu
 • Novela zákona o DPH – 2. část
 • Jak opravit přiznání chybné výše daně
 • Počítání času
 • Licenční smlouva
 • Zastřený pracovněprávní vztah
 • Talent a jeho rozvoj

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Změny v ošetřování nemocného člena rodiny
 • Daň stanovená paušální částkou po novele ZDP
 • Novela zákona o DPH – 1. část
 • Kategorizace účetních jednotek
 • Dotace v daňové evidenci
 • Daňové dopady bezúročné zápůjčky
 • Kdy půjdeme do důchodu?
 • Směrnice pro používání služebních motorových vozidel

177,27 Kč bez DPH
195,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon o daních z příjmů – novela
 • Technické zhodnocení a oprava nemovité věci
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Archivace účetní a daňové agendy
 • Pořizování automobilu na finanční leasing
 • Hromadné propouštění
 • Zákon o zaměstnanosti – novela

354,55 Kč bez DPH
390,00 Kč s 10% DPH
Objednat

květen 2018
T po út st čt so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Zbyšek
1
Důležitý termín
1
Svátek