Aktualizace - úplné znění k zákonům

včetně poštovného a balného

Výhody předplatného aktualizací I, II, III, IV, V a VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  z oblasti daní: účetnictví, obchodního, občanského práva, soudních sporů, trestního práva,
 • pracovního práva, pracovně-právní vztahy, ZP, sociální a zdravotní předpisy,
 • stavební právo, katastrální zákon, bydlení, pozemky a půda,
 • veřejná správa, státní správa, školství,
 • životní prostředí, odpad, voda

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 340,00 Kč

1970,10 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

Výhody předplatného aktualizací I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  z oblasti daní: účetnictví, obchodního, občanského práva, soudních sporů, trestního práva,
 • pracovního práva, pracovně-právní vztahy, ZP, sociální a zdravotní předpisy,

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 170,40 Kč

984,40 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

Výhody předplatného aktualizací IV, V a VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  stavební právo: katastrální zákon, bydlení, pozemky a půda,
 • veřejná správa, státní správa, školství,
 • životní prostředí, odpad, voda

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 169,90 Kč

986,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

zvětšit

Aktualizace IV/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

50,00 Kč bez DPH
55,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace VI/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Zákon o vodách (Novela vodního zákona vstoupí v platnost 1. 1. 2019.)

41,80 Kč bez DPH
46,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Občanský zákoník (úplné znění)
 • Exekuční řád
 • Zákon o správních poplatcích
 • Zákon o advokacii
 • Notářský řád

81,90 Kč bez DPH
90,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace III/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Sdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Sdělení č. 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

66,40 Kč bez DPH
73,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace I/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Daňový řád úplné znění
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o rozpočtových pravidlech

40,90 Kč bez DPH
45,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace VI/4


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

31,00 Kč bez DPH
34,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace V/3


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., okterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

24,60 Kč bez DPH
27,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace I/4


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

43,70 Kč bez DPH
48,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/5


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaci
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

85,50 Kč bez DPH
94,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace III/5


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

74,60 Kč bez DPH
82,10 Kč s 10% DPH
Objednat

srpen 2018
T po út st čt so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má svátek Alan
1
Důležitý termín
1
Svátek