Termíny

 • 30.9.2018            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. října 2018.

 • 20.9.2018            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za srpen 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.9.2018            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2018 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2017 150 000 Kč a zdaňovacím obdobím poplatníka je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, a z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2018            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdroje na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.8.2018            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, a z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2018            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdroje na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.7.2018            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.7.2018            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdroje na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.7.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, a z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.7.2018            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2017, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a 4, § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.7.2018            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2017, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.7.2018            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2017, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a 4, § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2018            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. července 2018.

 • 20.6.2018            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2018            Odvod 1. pololetní zálohy na rok 2018 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2017 byla mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2018            Odvod 2. čtvrtletní zálohy na rok 2018 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2017 byla vyšší než 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, a z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2018            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdroje na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.5.2018            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za duben 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, resp. z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2018            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.4.2018            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2018 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.4.2018            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2017, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1, § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.4.2018            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.4.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, resp. z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.4.2018            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2017, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.4.2018            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2017 (§ 38d odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 33 odst. 1 a 4, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.4.2018            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2017 nevznikla daňová povinnost (vyjma „neziskovek“) (§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) (§ 38mc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.4.2018            Uplatnění plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2017, a to až v prodlouženém termínu do 2. 7. (§ 29 odst. 2, § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 31.3.2018            Daňové povinnosti se přesouvají na úterý 3. dubna 2018.

 • 31.3.2018            Daňové povinnosti se přesouvají na úterý 3. dubna 2018.

 • 20.3.2018            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2018            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2018, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka za zdaňovací období kalendářního roku 2017 přesáhla 150.000 Kč (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.3.2018            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2017 včetně příloh (elektronické podání stačí až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2018 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů do 2 500 Kč, resp. z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2018            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2018 ze stanovených příjmů nerezidentů mimo prostor EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.2.2018            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (mezd) za leden 2018 (§ 38h odst. 10 zákona č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2018            Podpis prohlášení poplatníka ke snížení záloh na daň z mezd za rok 2017 a na rok 2018 (§ 38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2018            Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů a daňového zvýhodnění za rok 2017 (§ 35d odst. 6 až 9, § 38ch, § 38k odst. 5 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v prosinci 2017 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 4) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2018            Odvod zajištění daně sraženého v prosinci 2017 ze z určených příjmů nerezidentů mimo EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce o provedeném zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2018            Podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na rok 2018 – jen OSVČ s příjmy do 5 mil. bez spolupracujících osob (kromě manžela/manželky), není-li účastníkem „sdružení“ (§ 7a odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.1.2018            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2017 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.1.2018            Odvod „srážkové“ daně sražené v listopadu 2017 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 4) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.1.2018            Odvod zajištění daně sraženého v listopadu 2017 z určených příjmů nerezidentů mimo EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce o provedeném zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.12.2017            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za listopad 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2017            Odvod pololetní zálohy na rok 2017 (40 %), pokud daň za rok 2016 přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2017            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2017 (25 %), pokud daň za rok 2016 přesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2017 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 4) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2017            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2017 z určených příjmů nerezidentů mimo EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce o provedeném zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.11.2017            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2017 a oznámení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 4 dtto) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2017            Odvod zajištění daně sraženého v září 2017 z určených příjmů nerezidentů EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.10.2017            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za září 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.10.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2017 a oznámení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 4 dtto) (§ 6 odst. 4, § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.10.2017            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2017 z určených příjmů nerezidentů EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2017            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. října 2017.

 • 20.9.2017            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za srpen 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.9.2017            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2017 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2016 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím poplatníka je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2017 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2017            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2017 z určených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.8.2017            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2017 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2017            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2017 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.7.2017            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.7.2017            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2016, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a 4, § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.7.2017            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2016, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2017 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.6.2017            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2017 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.6.2017            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2017            Odvod 1. pololetní zálohy na rok 2017 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2016 byla mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2017            Odvod 2. čtvrtletní zálohy na rok 2017 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2016 byla vyšší než 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.5.2017            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za duben 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.5.2017            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2017 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.5.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2017 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2017            Daňové povinnosti se přesouvají na úterý 2. května 2017.

 • 20.4.2017            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2017 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.4.2017            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2016 nevznikla daňová povinnost (vyjma „neziskovek“) (§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) (§ 38mc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.4.2017            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2016, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1, § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.4.2017            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2016, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.4.2017            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2016, a to až v prodlouženém termínu do 3. 7. (§ 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 3.4.2017            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2016 (§ 38d odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 33 odst. 1, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 31.3.2017            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2017 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2017 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2017            Provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016 (§ 38ch odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2017            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2017            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2016 včetně příloh (listinné podání bylo nutné podat už do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2017            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2017, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka za zdaňovací období kalendářního roku 2016 přesáhla 150.000 Kč (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.3.2017            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2016 včetně příloh (elektronické podání stačí až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2017            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2017 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2017 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.2.2017            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (mezd) za leden 2017 (§ 38h odst. 10 zákona č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2017            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením za rok 2016, příp. i zaplatí náhradní odvod (§ 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

 • 15.2.2017            Žádost o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2016 (§ 38ch odst. 1 až 3, § 38k odst. 5 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2017            Podpis prohlášení poplatníka ke snížení záloh na daň z mezd za rok 2016 a na rok 2017 (§ 38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2017            Odvod zajištění daně sraženého v prosinci 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2017            Podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na rok 2017 – týká se jen OSVČ bez zaměstnanců a spolupracujících osob (kromě manžela/manželky) s příjmy do 5 milionů Kč (§ 7a odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v prosinci 2016 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.1.2017            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2016 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.1.2017            Odvod zajištění daně sraženého v listopadu 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o tomto zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.1.2017            Odvod „srážkové“ daně sražené v listopadu 2016 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2016             Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. ledna 2017.

 • 20.12.2016            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za listopad 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2016            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2016 (25 %), pokud daň za rok 2015 přesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2016            Odvod pololetní zálohy na rok 2016 (40 %), pokud daň za rok 2015 přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2016            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2016 z určených příjmů nerezidentů EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2016 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.11.2016            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2016            Odvod zajištění daně sraženého v září 2016 z určených příjmů nerezidentů EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2016 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.10.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2016            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2016 z určených příjmů nerezidentů EU/EHP ze zdrojů na území ČR a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.9.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za srpen 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.9.2016            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2016 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2015 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím poplatníka je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2016            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2016 z určených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.8.2016            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.8.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.8.2016            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2016            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. srpna 2016.

 • 20.7.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2016            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2015, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.7.2016            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2015, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2016            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.6.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.6.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2016            Odvod 2. čtvrtletní zálohy na rok 2016 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2015 byla vyšší než 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2016            Odvod 1. pololetní zálohy na rok 2016 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2015 byla mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2016            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2017 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2016            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2017 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.5.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za duben 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.5.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2016 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.5.2016            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2016            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. května 2016.

 • 20.4.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2016 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2016            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2016            Provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2015 (§ 38ch odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2016 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.3.2016            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2015 včetně příloh (listinné podání bylo nutné podat už do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.3.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2016            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2016, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka za zdaňovací období kalendářního roku 2015 přesáhla 150.000 Kč (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2016            Oznámení platebního zprostředkovatele o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména občanům jiných státu EU, resp. EHP za rok 2015 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.3.2016            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2015 včetně příloh (elektronické podání stačí až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 29.2.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2016 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 29.2.2016            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2016 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.2.2016            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za leden 2016 (§ 38h odst. 10 zákona č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2016            Podpis prohlášení poplatníka ke snížení záloh na daň z mezd za rok 2015 a na rok 2016 (§ 38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2016            Žádost o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2015 (§ 38ch odst. 1 až 3, § 38k odst. 5 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2016            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením za rok 2015, příp. i zaplatí náhradní odvod (§ 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

 • 1.2.2016            Odvod „srážkové“ daně sražené v prosinci 2015 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.2.2016            Podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na rok 2016 – týká se jen OSVČ bez zaměstnanců a spolupracujících osob (kromě manžela/manželky) s příjmy do 5 milionů Kč (§ 7a odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.2.2016            Odvod zajištění daně sraženého v prosinci 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.1.2016            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2015 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.1.2016            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2015, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1, § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.1.2016            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2015, a to až v prodlouženém termínu do 1. 7. (§ 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.1.2016            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2015, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.1.2016            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2015 (§ 38d odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 33 odst. 1, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.1.2016            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2015 nevznikla daňová povinnost (vyjma „neziskovek“) (§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) (§ 38mc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2015            odvod částky zajištění daně z příjmů sražené v průběhu měsíce listopadu 2015 a podání hlášení o zajištění daně za měsíc listopad 2015 (§ 38e odst. 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • 31.12.2015            odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně sražené v listopadu 2015 (§ 38d odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • 15.12.2015            splatnost druhé pololetní a čtvrté čtvrtletní zálohy na daň z příjmů za rok 2015 (§ 38a odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • 1.12.2015            odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc listopad 2015 (§ 38h odst. 10 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • 30.11.2015            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2015 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.11.2015            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.11.2015            Odvod zajištění daně sraženého v září 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.11.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2015 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2015            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. listopadu.

 • 20.10.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2015            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2015 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.9.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za srpen 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.9.2015            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2015 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2014 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím poplatníka je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2015            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2015 z určených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2015 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.8.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2015            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2015 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.7.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2015            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2014, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.7.2015            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2014, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2015            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.6.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2015 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.6.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2015            Odvod 1. pololetní zálohy na rok 2015 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2014 byla mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2015            Odvod 2. čtvrtletní zálohy na rok 2015 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2014 byla vyšší než 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.6.2015            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.6.2015            dvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2015 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2015            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. června.

 • 20.5.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za duben 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2015            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o tomto zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2015 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.4.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2015 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.4.2015            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2014 nevznikla daňová povinnost (vyjma „neziskovek“) (§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) (§ 38mc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.4.2015            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2014, a to až v prodlouženém termínu do 1. 7. (§ 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2015            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2014, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1, § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2015            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2014, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2015            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2014 (§ 38d odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 33 odst. 1, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 31.3.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2015 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2015            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2015            Provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 (§ 38ch odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2015            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2014 včetně příloh (listinné podání bylo nutné podat už do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.3.2015            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2015, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka přesáhla 150.000 Kč. (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.3.2015            Oznámení platebního zprostředkovatele o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména občanům jiných státu EU, resp. EHP za rok 2014 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.3.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2015 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.3.2015            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2015 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.3.2015            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2014 včetně příloh (elektronické podání stačí až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2015            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. března 2015.

 • 20.2.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za leden 2015 (§ 38h odst. 10 zákona č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.2.2015            Žádost o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2014 (§ 38ch odst. 1 až 3, § 38k odst. 5 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.2.2015            Podpis prohlášení poplatníka ke snížení záloh na daň z mezd za rok 2014 a na rok 2015 (§ 38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.2.2015            Odvod zajištění daně sraženého v prosinci 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.2.2015            Odvod „srážkové“ daně sražené v prosinci 2014 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.2.2015            Podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období roku 2015 (§ 7a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2015            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. února 2015.

 • 31.1.2015            Daňové právo se přesouvá na pondělí 2. února 2015.

 • 31.1.2015            Daňové právo se přesouvá na pondělí 1. února 2016.

 • 31.1.2015            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. února 2016.

 • 20.1.2015            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2014 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v listopadu 2014 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2014            Odvod zajištění daně sraženého v listopadu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.12.2014            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za listopad 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2014            Odvod pololetní zálohy na rok 2014 (40 %), pokud daň za rok 2013 přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2014            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2014 (25 %), pokud daň za rok 2013 přesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.12.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2014 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.12.2014            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2014            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. prosince 2014.

 • 20.11.2014            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2014 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2014            Odvod zajištění daně sraženého v září 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.10.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2014 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2014            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.9.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za srpen 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.9.2014            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2014 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2013 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím poplatníka je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.9.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2014 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.9.2014            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2014 z určených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2014            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. září 2014.

 • 20.8.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červenec 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2014 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2014            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.7.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červen 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2014            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2013, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.7.2014            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2013, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2014 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.6.2014            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.6.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.6.2014            Odvod 2. čtvrtletní zálohy na rok 2014 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2013 byla vyšší než 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.6.2014            Odvod 1. pololetní zálohy na rok 2014 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2013 byla mezi 30.000 Kč a 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.6.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2014 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.6.2014            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.5.2014            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 2. června.

 • 20.5.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za duben 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.5.2014            Odvod 1. pololetní zálohy na rok 2014 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2013 byla mezi 30.000 Kč a 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2014 a hlášení plátce o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2014            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.4.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2014 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.4.2014            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2013, a to až v prodlouženém termínu do 1. 7. (§ 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2014            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2013, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2014            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2013, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2014            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2013 (§ 38d odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2014            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2013 nevznikla daňová povinnost (vyjma „neziskovek“) (§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) (§ 38m odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zn. do 31. 12. 2013) (čl. II Přechodná ustanovení, bod 1 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.)

 • 31.3.2014            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2014 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2014            Provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2013 (§ 38ch odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění do 31. 12. 2013) (článek II – Přechodná ustanovení, bod 1 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.)

 • 20.3.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2014            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2013 včetně příloh (listinné podání bylo nutné podat už do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.3.2014            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2014, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka přesáhla 150.000 Kč. (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.3.2014            Oznámení platebního zprostředkovatele (datovou zprávou) o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména občanům jiných státu EU, resp. EHP za rok 2013 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 3.3.2014            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2013 včetně příloh (elektronické podání až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2014            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2014 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů z dohod o provedení práce do 10 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2014            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2014 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.2.2014            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za leden 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.2.2014            Žádost o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2013 (§ 38ch odst. 1 až 3, § 38k odst. 5 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.2.2014            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením za rok 2013, příp. i zaplatí náhradní odvod (§ 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

 • 17.2.2014            Podpis prohlášení poplatníka ke snížení záloh na daň z mezd za rok 2013 a na rok 2014 (§ 38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2014            odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně sražené v prosinci 2013 (§ 38d odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

 • 31.1.2014            odvod částky zajištění daně z příjmů sražené v průběhu měsíce prosince 2013 a podání hlášení o zajištění daně za měsíc prosinec 2013 (§ 38e odst. 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

 • 20.1.2014            odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc prosinec 2013 (§ 38h odst. 10 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

 • 31.12.2013            Odvod zajištění daně sraženého v listopadu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v listopadu 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.12.2013            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za listopad 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.12.2013            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2013 (25 %), pokud daň za rok 2012 přesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.12.2013            Odvod pololetní zálohy na rok 2013 (40 %), pokud daň za rok 2012 přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.12.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.12.2013            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2013            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. prosince 2013.

 • 20.11.2013            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2013            Odvod zajištění daně sraženého v září 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.10.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2013            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2013 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.9.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za srpen 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 16.9.2013            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2013 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2012 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím poplatníka je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.9.2013            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.9.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2013 a hlášení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2013            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. září 2013

 • 20.8.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červenec 2013

 • 31.7.2013            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.7.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červen 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2013            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2012, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.7.2013            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2013            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2012, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2013            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. července 2013.

 • 20.6.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.6.2013            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2013 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2012 byla vyšší než 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.6.2013            Odvod pololetní zálohy na rok 2013 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2012 byla mezi 30.000 Kč a 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2013            odvod daně vybírané srážkou s použitím zvláštní sazby daně sražené v dubnu 2013 (§ 38d odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • 31.5.2013            odvod částky zajištění daně z příjmů sražené v průběhu měsíce dubna 2013 a podání hlášení o zajištění daně za měsíc duben 2013 (§ 38e odst. 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • 20.5.2013            odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za měsíc duben 2013 (§ 38h odst. 10 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • 30.4.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2013 a hlášení plátce o této dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.4.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2013 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.4.2013            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2012, a to až v prodlouženém termínu do 1. 7. (§ 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.4.2013            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2012, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.4.2013            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2012, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.4.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.4.2013            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2012 (lze podat v listinné nebo elektronické formě) (§ 38d odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 33 odst. 1 a 4, § 137 odst. 2 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.4.2013            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2012 nevznikla daňová povinnost (vyjma neziskovek) (§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) (§ 38m odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2013            Daňové povinnosti se přesouvají na úterý 2. dubna 2013

 • 20.3.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2013            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2012 včetně příloh (listinné podání bylo nutné do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2013            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2013, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka přesáhla 150.000 Kč. (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2013            Oznámení platebního zprostředkovatele (datovou zprávou) o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména občanům jiných státu EU, resp. EHP za rok 2012 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.3.2013            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2012 včetně příloh (elektronické podání až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2013            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2013 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.2.2013            Odvod záloh na důchodové spoření zaměstnanců zapojených do spoření za leden 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.2.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za leden 2013 (§ 38h odst. 10 zákona č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.2.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 15.2.2013            Žádost o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2012 (§ 38ch odst. 1 až 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2013            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením za rok 2012, příp. i zaplatí náhradní odvod (§ 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a sdělení MPSV č. 446/2012 Sb.)

 • 15.2.2013            Podpis prohlášení poplatníka ke snížení záloh na daň z mezd za rok 2012 a na rok 2013 (§ 38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2013            Odvod zajištění daně sraženého v prosinci 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2013            Podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období roku 2013 (§ 7a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2013            Odvod „srážkové“ daně sražené v prosinci 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.1.2013            Podání přiznání k dani dědické, resp. k dani darovací za rok 2012 z nabytí majetku „neziskovými organizacemi“, je-li osvobozeno od daně podle § 20 odst. 4 dtto (§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb., o daních dědické, darovací a z převodu nem.)

 • 30.1.2013            Podání přiznání k dani darovací za rok 2012 z nabytí majetku fyzickými osobami provozujícími zařízení zdravotnická nebo na ochranu opuštěných či ohrožených zvířat, je-li osvobozeno od daně podle § 20 odst. 10 dtto (§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb., o daních dědické, darovací a z převodu nem.)

 • 21.1.2013            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2012 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2012            Odvod zajištění daně sraženého v listopadu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v listopadu 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2012            Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy povinně auditovaných účetních jednotek za kalendářní rok 2011 (respektive do 30 dnů po ověření a schválení) (§ 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 • 20.12.2012            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za listopad 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.12.2012            Odvod pololetní zálohy na rok 2012 (40 %), pokud daň za rok 2011 přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.12.2012            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2012 (25 %), pokud daň za rok 2011 přesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2012            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.11.2012            Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2012            Odvod zajištění daně sraženého v září 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o tomto zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 25.10.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.10.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.10.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.10.2012            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o tomto zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2012            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. října 2012.

 • 20.9.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za srpen 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 17.9.2012            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2012 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2011 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2012            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.8.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červenec 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2012            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.7.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červen 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.7.2012            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2011, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.7.2012            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.7.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.7.2012            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2011, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2012            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. července 2012.

 • 20.6.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za květen 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2012            Odvod pololetní zálohy na rok 2012 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2011 byla mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2012            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2012 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2011 byla vyšší než 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2012            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.5.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za duben 2012 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.5.2012            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2011 (lze podat v listinné nebo elektronické formě) (§ 38d odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) (§ 33 odst. 1 a 4, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.4.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2012 a hlášení plátce o této dani sražené zahraničním poplatníkům (kromě příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč)

 • 20.4.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2012 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.4.2012            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2011, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu

 • 2.4.2012            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2011, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu

 • 2.4.2012            Podání přiznání k dani darovací výrobcem elektřiny z důvodu bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů pro rok 2012

 • 2.4.2012            Sdělení poplatníka registrovaného k dani z příjmů, že mu ve zdaňovacím období kalendářního roku 2011 nevznikla daňová povinnost (vyjma neziskovek)

 • 2.4.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2012 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč)

 • 2.4.2012            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2011, a to až v prodlouženém termínu do 2. 7.

 • 31.3.2012            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. dubna 2012.

 • 20.3.2012            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2011 včetně příloh (listinné podání bylo nutné do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2012 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2012            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2012, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka přesáhla 150.000 Kč. (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2012            Oznámení platebního zprostředkovatele (datovou zprávou) o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména občanům jiných státu EU, resp. EHP za rok 2011 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.3.2012            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2011 včetně příloh (elektronické podání až do 20. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 29.2.2012            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2012 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi

 • 29.2.2012            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2012 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům

 • 20.2.2012            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za leden 2012

 • 15.2.2012            Lhůta pro podání žádosti u posledního plátce daně v roce 2011 o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011

 • 15.2.2012            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením (OZP) za rok 2011, příp. i zaplatí náhradní odvod úřadu práce á 2,5 x průměrná mzda za 1. až 3. Q 2011, která činila 23 726 Kč.

 • 15.2.2012            Podepsání prohlášení poplatníka ke snížení daňových záloh za rok 2011 a na rok 2012.

 • 31.12.2011            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. ledna 2012

 • 20.12.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za listopad 2011 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2011            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2011 (25 %), pokud daň za rok 2010 přesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2011            Odvod pololetní zálohy na rok 2011 (40 %), pokud daň za rok 2010 přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2011             Odvod "srážkové" daně sražené v říjnu 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně Daň z nemovitostí Odvod druhé splátky (á 50 %) daně za rok 2011, pokud daň přesáhla 5 000 Kč

 • 21.11.2011             Odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za říjen 2011 Sociální pojištění - OSVČ Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2011 Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2011 Sociální pojištění - zaměstnavatel Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2011 Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2011 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2011 Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2011

 • 31.10.2011             Odvod "srážkové" daně sražené v září 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) Odvod zajištění daně sraženého v září 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně Zákonné pojištění úrazu Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2011 DPH Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1.1.2012, nebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 • 20.10.2011             Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2011 Sociální pojištění - OSVČ Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2011 Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2011 Sociální pojištění - zaměstnavatel Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2011 Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2011 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2011 Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2011

 • 30.9.2011            odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011

 • 20.9.2011            měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 • 15.9.2011            čtvrtletní záloha na daň

 • 31.8.2011            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.8.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červenec 2011 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.8.2011            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.8.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2011            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. srpna 2011.

 • 20.7.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červen 2011 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.7.2011            Splatnost daní z příjmů (doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2010, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.7.2011            Podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2010, pokud byl využit „poradce“ nebo účetní závěrka podléhá povinnému auditu (§ 33 odst. 1 a § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2011            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.6.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.6.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za květen 2011 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2011            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2011 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2010 byla vyšší než 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.6.2011            Odvod pololetní zálohy na rok 2011 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2010 byla mezi 30.000 Kč a 150.000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.5.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč)

 • 31.5.2011            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně

 • 20.5.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za duben 2011

 • 2.5.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (s výjimkou příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč)

 • 2.5.2011            Podání vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2010 (lze podat v listinné nebo elektronické formě)

 • 2.5.2011            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2011 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o provedeném zajištění daně

 • 30.4.2011            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 1. května.

 • 15.4.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za březen 2011 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.4.2011            Splatnost daní z p ř íjm ů (doplatku) za zda ň ovací období kalendá ř ního roku 2010, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2011            Podání plné moci k zastupování „poradcem“, který za poplatníka zpracuje a předloží daňové přiznání za rok 2010, a to až v prodlouženém termínu do 1. 7. (§ 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2011            Podání přiznání k daním z p ř íjm ů za zda ň ovací období kalendá ř ního roku 2010, pokud není využit „poradce“ a účetní závěrka nepodléhá povinnému auditu (§ 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 31.3.2011            Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2010 (přeplatek přes 50 Kč se poplatníkovi vrátí se mzdou za březen, případný nedoplatek se nesráží) (§ 38ch odst. 4 a 5, § 35d odst. 6 až 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2011 a hlášení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (vyjma příjmů ze zaměstnání do 5 000 Kč) (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2011            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2011 a hlášení o provedení zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.3.2011            Základní termín podání přiznání k daním z příjmů za rok 2010, splatnost těchto daní a předložení plných mocí k zastupování skončí až 1. dubna 2011 !

 • 21.3.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za únor 2011 (38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.3.2011            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2010 včetně příloh (listinné podání bylo nutné do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2011            Oznámení platebního zprostředkovatele (datovou zprávou) o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména občanům jiných státu EU, resp. EHP za rok 2010 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.3.2011            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2011, pokud poslední známá daňová povinnost poplatníka přesáhla 150.000 Kč. (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.3.2011            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2010 včetně příloh (elektronické podání až do 21. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2011 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2011            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2011 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 28.2.2011            Listinné podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za kalendářní rok 2010 včetně příloh (na elektronické podání je čas až do 21. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 21.2.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za leden 2011 (38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2011            Lhůta pro podání žádosti u posledního plátce daně v roce 2010 o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2010 (38ch odst. 1 až 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.2.2011            Podepsání prohlášení poplatníka ke snížení daňových záloh za rok 2010 a na rok 2011 (38k odst. 4 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2011            Odvod zajištění daně sraženého v prosinci 2010 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2011            Odvod „srážkové“ daně sražené v prosinci 2010 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.1.2011            Podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období roku 2011 (§ 7a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.1.2011            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2010 (38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v listopadu 2010 a oznámení plátce o této dani, byla-li sražena zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.12.2010            Odvod zajištění daně sraženého v listopadu 2010 a hlášení plátce o provedení zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.12.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za listopad 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2010            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2010 (25 %), pokud daň za rok 2009 přesáhla 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.12.2010            Odvod pololetní zálohy na rok 2010 (40 %), pokud daň za rok 2009 přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2010            Odvod zajištění daně sraženého v říjnu 2010 a hlášení plátce o provedení zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.11.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v říjnu 2010 a oznámení plátce o této dani, byla-li sražena zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 22.11.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za říjen 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.11.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v září 2010 a oznámení plátce o této dani, bylali sražena zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 1.11.2010            Odvod zajištění daně sraženého v září 2010 a hlášení plátce o provedení zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.10.2010            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. listopadu

 • 31.10.2010            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 1. listopadu

 • 20.10.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za září 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.10.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za listopad 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v srpnu 2010 a oznámení plátce o této dani, byla-li sražena zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.9.2010            Odvod zajištění daně sraženého v srpnu 2010 a hlášení plátce o provedení zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.9.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za srpen 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 15.9.2010            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2010 (á 25 %), přesáhla-li daň za rok 2009 150.000 Kč a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2010            Odvod zajištění daně sraženého v červenci 2010 a hlášení plátce o provedení zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.8.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v červenci 2010 a oznámení plátce o této dani, byla-li sražena zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.8.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červenec 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.8.2010            Odvod zajištění daně sraženého v červnu 2010 a hlášení plátce o provedení zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 2.8.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v červnu 2010 a oznámení plátce o této dani, byla-li sražena zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 31.7.2010            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. srpna 2010.

 • 20.7.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za červen 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.6.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v květnu 2010 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničnímu poplatníkovi (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 30.6.2010            Odvod zajištění daně sraženého v květnu 2010 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 30.6.2010            Podání daňového přiznání za rok 2009 při odkladu daňovým poradcem nebo kvůli povinnému auditu účetní závěrky (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků)

 • 21.6.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za květen 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 15.6.2010            Odvod čtvrtletní zálohy na rok 2010 (ve výši 25 %), pokud daň za rok 2009 byla > 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 15.6.2010            Odvod pololetní zálohy na rok 2010 (ve výši 40 %), pokud daň za rok 2009 byla > 30 000 Kč a současně ≤ 150 000 Kč (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 31.5.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v dubnu 2010 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 31.5.2010            Odvod zajištění daně sraženého v dubnu 2010 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 20.5.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za duben 2010 (§ 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 30.4.2010            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2010 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 z. č. 586/1992 Sb.)

 • 30.4.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v březnu 2010 a oznámení plátce daně o dani sražené zahraničním poplatníkům (§ 38d odst. 3 z. č. 586/1992 Sb.)

 • 20.4.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd

 • 31.3.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v únoru 2010 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 31.3.2010            Podání plné moci k zastupování daňovým poradcem, který za poplatníka zpracuje a předloží daňového přiznání za rok 2009, a to až v prodlouženém termínu do 30. 6. 2010 (§ 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb.)

 • 31.3.2010            Splatnost daní z příjmů (příp. už jen doplatku) za zdaňovací období kalendářního roku 2009, pokud poplatník nevyužije daňového poradce a nepodléhá povinnému auditu (§ 40 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb.)

 • 31.3.2010            Základní termín pro podání přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2009, pokud poplatník nevyužije daňového poradce a nepodléhá povinnému auditu (§ 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb.)

 • 31.3.2010            Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2009 (přeplatek přes 50 Kč se poplatníkovi vrátí se mzdou za březen 2010, nedoplatek se mu již nesráží) (§ 38ch odst. 4 a 5, § 35d odst. 6 až 9 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 31.3.2010            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2010 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 ZDP)

 • 22.3.2010            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti sražených z mezd za únor 2010 (38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 15.3.2010            Podání elektronického hlášení platebního zprostředkovatele o výplatách příjmů úrokového charakteru zejména fyzickým osobám do jiného státu EU, resp. EHP za rok 2009 (§ 38fa odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 15.3.2010            Odvod čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2010 u poplatníka se zdaňovacím obdobím kalendářního roku, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč.(§ 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 2.3.2010            Podání „Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou právnickým a fyzickým osobám“ za kalendářní rok 2009 (§ 69 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb.)

 • 1.3.2010            Odvod zajištění daně sraženého v lednu 2010 a hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně zahraničnímu poplatníkovi (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 1.3.2010            Odvod „srážkové“ daně sražené v lednu 2010 a oznámení plátce daně o této dani sražené zahraničním poplatníkům (§ 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.)

 • 20.6.0214            Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů z mezd za květen 2014 (§ 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

DPH
 • 30.9.2018            Daňová práva se přesouvají na pondělí 1. října 2018.

 • 25.9.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za srpen 2018 – u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.9.2018            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2018 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.9.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za srpen 2018, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.9.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za srpen 2018, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.9.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za srpen 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2010

 • 27.8.2018            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2018 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 99, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.8.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červenec 2018, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.8.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za červenec 2018 – u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.8.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červenec 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.8.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za červenec 2018, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3 až 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2018            Podání přiznání a zaplacení DPH za červen nebo za II. čtvrtletí 2018 u plátců (§ 99, § 99a, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.7.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červen 2018, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2018 (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červen 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.7.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2018, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3 až 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 20.7.2018            Podání přiznání a zaplacení DPH za II. čtvrtletí 2018 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110q, § 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.7.2018            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2017 z přijatých zdanitelných plnění uskutečněných v Česku (při splnění stanovených podmínek) (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.6.2018            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. července 2018.

 • 25.6.2018            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2018 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.6.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za květen 2018, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.6.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za květen 2018 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.6.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za květen 2018, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.6.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za květen 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2018            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2018 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za duben 2018, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za duben 2018 – u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za duben 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za duben 2018, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.4.2018            Podání přiznání a zaplacení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2018 (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.4.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za březen 2018, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2018            Podání kontrolního hlášení plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2018 (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za březen 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.4.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2018, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží v třístranném obchodu a poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 20.4.2018            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2018 uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110q, § 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.3.2018            Podání kontrolního hlášení za únor 2018 u všech plátců z řad právnických osob, zatímco u osob fyzických, pouze pokud jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.3.2018            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím za únor 2018 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.3.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za únor 2018 o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.3.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za únor 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.3.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za únor 2018 o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží v třístranném obchodu prostřední osobou a poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.2.2018            Podání kontrolního hlášení za leden 2018 u všech plátců z řad právnických osob, zatímco u plátců z řad osob fyzických, pouze pokud jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.2.2018            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaň. obdobím za leden 2018 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.2.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za leden 2018 o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.2.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za leden 2018, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.2.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za leden 2018 o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 15.2.2018            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením za rok 2017, příp. i zaplatí náhradní odvod (§ 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

 • 31.1.2018            Oznámení finančnímu úřadu dobrovolné změny zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní od 1. 1. 2018 u plátců s obratem do 10 mil. (není-li nespolehlivý ani člen skupiny) (§ 99a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za 4. čtvrtletí 2017 - u fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím pro účely DPH (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.1.2018            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za prosinec 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.1.2018            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2017 u plátců včetně opravy poměrného odpočtu, vypořádání kráceného odpočtu a úpravy odpočtu daně (§ 101 odst. 1 a 3, § 75 odst. 5, § 76 odst. 7 a § 78 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.1.2018            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za prosinec 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2018            Poslední možnost uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši v řádném daňovém přiznání u přijatých plnění uskutečněných v kalendářním roce 2017 (omezení se netýká případů vypořádacích koeficientů 95 % a vyšších, ledaže se jedná o dlouhodobý majetek) (§ 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2018            Podání souhrnného hlášení plátce za prosinec 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2018            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za prosinec 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.1.2018            Podání přiznání a zaplacení DPH za 4. čtvrtletí 2017 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110q, § 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 2.1.2018            Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy povinně auditovaných účetních jednotek za kalendářní rok 2016 (respektive do 30 dnů po ověření a schválení) (§ 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 • 27.12.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 99, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.12.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za listopad 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.12.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za listopad 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.11.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 99, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.11.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za říjen 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.11.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za říjen 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.11.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za říjen 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.11.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za říjen 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.10.2017            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2018, anebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106e, § 106f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2017 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 99a, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.10.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 99, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.10.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za září 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.10.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za září 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.10.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za září 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.10.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za září, případně za 3. čtvrtletí 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.10.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za 3. čtvrtletí 2017 - u fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím pro účely DPH (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 20.10.2017            Podání přiznání a zaplacení DPH za 3. čtvrtletí 2017 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“, který se týká vybraných služeb (zejména elektronických) poskytovaných „nepodnikatelům“ (§ 110q, § 110r odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.10.2017            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2016 (pouze přes elektronický portál spravovaný Generálním finančním ředitelstvím) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 2.10.2017            Podání žádosti osoby registrované k dani v jiném státě EU o vrácení DPH v Česku za rok 2016 (jen přes elektronický portál ve státě usazení dotyčné osoby) (§ 82a odst. 4 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 30.9.2017            Daňová práva se přesouvají na pondělí 2. října 2017.

 • 25.9.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 99, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.9.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za srpen 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.9.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za srpen 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.9.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za srpen 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.9.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za srpen 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.8.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 99, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červenec 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.8.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za červenec 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.8.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červenec 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za červenec 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2017            Podání přiznání a zaplacení DPH za červen nebo za II. čtvrtletí 2017 u plátců (§ 99, § 99a, § 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.7.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červen 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2017 (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červen 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 99, § 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.7.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 20.7.2017            Podání přiznání a zaplacení DPH za II. čtvrtletí 2017 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110g, § 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2017            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2016 z přijatých zdanitelných plnění uskutečněných v Česku (při splnění stanovených podmínek) (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.6.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.6.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za květen 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 26.6.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za květen 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 26.6.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za květen 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.6.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za květen 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za duben 2017 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za duben 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za duben 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za duben 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.4.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2017 (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2017            Podání přiznání a zaplacení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2017 (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.4.2017            Podání souhrnného hlášení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2017            Podání souhrnného hlášení DPH identifikované osoby za březen 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2017            Podání souhrnného hlášení DPH identifikované osoby za březen 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za březen 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.4.2017            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2017 uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110r odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.3.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za únor 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.3.2017            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím za únor 2017 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.3.2017            Podání kontrolního hlášení za únor 2017 u všech plátců z řad právnických osob, zatímco u osob fyzických, pouze pokud jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.3.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za únor 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.3.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za únor 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou zdaní příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.2.2017            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaň. obdobím za leden 2017 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.2.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za leden 2017, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.2.2017            Podání kontrolního hlášení za leden 2017 u všech plátců z řad právnických osob, zatímco u plátců z řad osob fyzických, pouze pokud jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.2.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za leden 2017, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.2.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za leden 2017, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.1.2017            Oznámení finančnímu úřadu dobrovolné změny zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní od 1. 1. 2017 u plátců s obratem do 10 mil. (není-li nespolehlivý ani člen skupiny) (§ 99a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za 4. čtvrtletí 2016 - u fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím pro účely DPH (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.1.2017            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za prosinec 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.1.2017            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2016 u plátců včetně opravy poměrného odpočtu, vypořádání kráceného odpočtu a úpravy odpočtu daně (§ 101 odst. 1 a 3, § 75 odst. 4, § 76 odst. 7 a § 78 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.1.2017            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za prosinec 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2017            Poslední možnost uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši v řádném daňovém přiznání u přijatých plnění uskutečněných v kalendářním roce 2016 (§ 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2017            Podání souhrnného hlášení plátce za prosinec 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2017            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za prosinec 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.1.2017            Podání přiznání a zaplacení DPH za 4. čtvrtletí 2016 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110q, § 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 2.1.2017            Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy povinně auditovaných účetních jednotek za kalendářní rok 2015 (respektive do 30 dnů po ověření a schválení) (§ 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 • 31.12.2016            Účetní povinnosti se přesouvají na pondělí 2. ledna 2017.

 • 27.12.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za listopad 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.12.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.12.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za listopad 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za listopad 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.12.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za listopad 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 1.12.2016            Zahájen ostrý provoz první vlny elektronické evidence tržeb – hotely a restaurace (§ 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb)

 • 25.11.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za říjen 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.11.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.11.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za říjen 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za říjen 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.11.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za říjen 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.10.2016            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2017, anebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106e, § 106f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 20.10.2016            Podání přiznání a zaplacení DPH za 3. čtvrtletí 2016 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“, který se týká vybraných služeb (zejména elektronických) poskytovaných „nepodnikatelům“ (§ 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.9.2016            Podání žádosti osoby registrované k dani v jiném státě EU o vrácení DPH v Česku za rok 2015 (jen přes elektronický portál ve státě usazení dotyčné osoby) (§ 82a odst. 4 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2016            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2015 (pouze přes elektronický portál spravovaný Generálním finančním ředitelstvím) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.9.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za srpen 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 26.9.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za srpen 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.9.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za srpen 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.9.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za srpen 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.9.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za červenec 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.8.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za červenec 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.8.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červenec 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.8.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červenec 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.7.2016            Podání přiznání a zaplacení DPH za červen nebo za II. čtvrtletí 2016 u plátců (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.7.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červen 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2016 (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.7.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červen 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.7.2016            Podání přiznání a zaplacení DPH za II. čtvrtletí 2016 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2016            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2015 za nakoupené zboží a poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.6.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za květen 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.6.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za květen 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.6.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za květen 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.6.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za květen 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 27.6.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za duben 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za duben 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za duben 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.5.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za duben 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za duben 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.4.2016            Podání souhrnného hlášení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2016            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2016 (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za březen 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.4.2016            Podání přiznání a zaplacení DPH plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2016 (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.4.2016            Podání souhrnného hlášení DPH identifikované osoby za březen 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 20.4.2016            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2016 uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 29.3.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za únor 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 29.3.2016            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím za únor 2016 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 29.3.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za únor 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 29.3.2016            Podání kontrolního hlášení za únor 2016 u všech plátců z řad právnických osob, zatímco u plátců z řad osob fyzických, pouze pokud jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 29.3.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za únor 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou zdaní příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2016            Podání kontrolního hlášení za leden 2016 u všech plátců z řad právnických osob, zatímco u plátců z řad osob fyzických, pouze pokud jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2016            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaň. obdobím za leden 2016 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.2.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za leden 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.2.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za leden 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za leden 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 1.2.2016            Oznámení finančnímu úřadu dobrovolné změny zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní od 1. 1. 2016 u plátců s obratem do 10 mil. (není-li nespolehlivý ani člen skupiny) (§ 99a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2016            Podání souhrnného hlášení plátce za prosinec 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2016            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za prosinec 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2016            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za prosinec 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.1.2016            Poslední možnost uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši v řádném daňovém přiznání u přijatých plnění uskutečněných v kalendářním roce 2015 (§ 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2016            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2015 u plátců včetně opravy poměrného odpočtu, vypořádání kráceného odpočtu a úpravy odpočtu daně (§ 101 odst. 1 a 3, § 75 odst. 4, § 76 odst. 7 a § 78 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.1.2016            Předložení výpisu z evidence za prosinec 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 20.1.2016            Podání přiznání a zaplacení DPH za 4. čtvrtletí 2015 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110q, § 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 28.12.2015            podání přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc listopad 2015 (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

 • 28.12.2015            splatnost daně z přidané hodnoty za měsíc listopad 2015 (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

 • 28.12.2015            podání souhrnného hlášení za měsíc listopad 2015 (§ 102 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

 • 25.11.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za říjen 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.11.2015            Předložení výpisu z evidence za říjen 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2015 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.11.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za říjen 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za říjen 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 2.11.2015            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2016, anebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106e, § 106f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.10.2015            Daňové oprávnění se přesouvá na pondělí 2. listopadu.

 • 26.10.2015            Předložení výpisu z evidence za září, resp. za 3. čtvrtletí 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.10.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2015 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.10.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2015 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.10.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za září 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.10.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za září 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.10.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za září, případně za 3. čtvrtletí 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2015            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za 3. čtvrtletí 2016 - u fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím pro účely DPH (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.10.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za září, případně za 3. čtvrtletí 2016, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2016 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.10.2015            Podání kontrolního hlášení DPH plátce za září 2016 - u všech právnických osob, zatímco u osob fyzických jen pokud mají měsíční zdaňovací období (§ 101e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • 25.10.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2016 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.10.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za září 2016, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za září 2016, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.10.2015            Podání přiznání a zaplacení DPH za 3. čtvrtletí 2015 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 110r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.9.2015            Podání žádosti osoby registrované k dani v jiném státě EU o vrácení DPH v Česku za rok 2014 (jen přes e-portál ve státě usazení dotyčné osoby jinde v EU) (§ 82a odst. 4 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2015            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2014 (jen přes http://adisspr.mfcr.cz, aplikace je dostupná po prvotním podání Žádosti o přístup) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za srpen 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2015            Předložení výpisu z evidence za srpen 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2015 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.9.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za srpen 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za srpen 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za červenec 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2015            Předložení výpisu z evidence za červenec 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2015 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červenec 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červenec 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.7.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.7.2015            Předložení výpisu z evidence za červen nebo za II. čtvrtletí 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.7.2015            Podání přiznání a zaplacení DPH za červen nebo za II. čtvrtletí 2015 u plátců (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.7.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červen 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.7.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červen 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.7.2015            Podání přiznání a zaplacení DPH za II. čtvrtletí 2015 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 101r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2015            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2014 za nakoupené zboží a poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za květen 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2015            Předložení výpisu z evidence za květen 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu (tuzemského) přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za květen 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.6.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2015 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.6.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za květen 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za duben 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2015            Předložení výpisu z evidence za duben 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění ve zvláštním režimu (tuzemského) přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za duben 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2015            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2015 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.5.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za duben 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.4.2015            Předložení výpisu z evidence za březen nebo I. čtvrtletí 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.4.2015            Podání přiznání a zaplacení DPH za březen nebo za I. čtvrtletí 2015 u plátců (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.4.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za březen 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3, § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.4.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za březen 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.4.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 20.4.2015            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2015 u uživatele registrovaného k dani v ČR ve zvláštním režimu jednoho správního místa alias „MOSS“ (§ 101r odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 135 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.3.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za únor 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou zdaní příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2015            Předložení výpisu z evidence za únor 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2015            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím za únor 2015 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.3.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za únor 2015, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za únor 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2015            Podání souhrnného hlášení plátce za leden 2015, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2015            Předložení výpisu z evidence za leden 2015 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2015            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za leden 2015, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2015            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaň. obdobím za leden 2015 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.2.2015            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za leden 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 2.2.2015            Oznámení finančnímu úřadu dobrovolné změny zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní od 1. 1. 2015 u plátců s obratem do 10 mil. (není-li nespolehlivý ani člen skupiny) (§ 99a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.1.2015            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 2. února 2015.

 • 31.1.2015            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 1. února 2016.

 • 29.12.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za listopad 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 29.12.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 29.12.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za listopad 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 29.12.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za listopad 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 29.12.2014            Předložení výpisu z evidence za listopad 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.11.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za říjen 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2014            Předložení výpisu z evidence za říjen 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za říjen 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za říjen 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.10.2014            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2015, anebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106e, § 106f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.10.2014            Předložení výpisu z evidence za září, resp. za 3. čtvrtletí 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.10.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za září, případně za 3. čtvrtletí 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.10.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za září 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.10.2014            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za září 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.10.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 27.10.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2014 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.9.2014            Podání žádosti osoby registrované k dani v jiném státě EU o vrácení DPH v Česku za rok 2013 (jen přes e-portál ve státě usazení dotyčné osoby jinde v EU) (§ 82a odst. 4 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2014            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2013 (jen přes http://adisspr.mfcr.cz, aplikace je dostupná po prvotním podání Žádosti o přístup) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za srpen 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za srpen 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za srpen 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.9.2014            Předložení výpisu z evidence za srpen 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.8.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za červenec 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2014            Předložení výpisu z evidence za červenec 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červenec 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červenec 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za červen 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2014            Předložení výpisu z evidence za červen nebo za II. čtvrtletí 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červen 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2014            Podání přiznání a zaplacení DPH za červen nebo za II. čtvrtletí 2014 u plátců (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 30.6.2014            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2013 za nakoupené zboží a poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2014            Předložení výpisu z evidence za květen 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu (tuzemského) přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.6.2014            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za květen 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za květen 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2014            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za květen 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.5.2014            Předložení výpisu z evidence za duben 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu (tuzemského) přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.5.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2014 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.5.2014            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za duben 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.5.2014            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za duben 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.5.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za duben 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2014            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za březen 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za březen 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2014            Předložení výpisu z evidence za březen nebo I. čtvrtletí 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2014            Podání přiznání a zaplacení DPH za březen nebo za I. čtvrtletí 2014 u plátců (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za únor 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou zdaní příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za únor 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2014            Předložení výpisu z evidence za únor 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2014            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím za únor 2014 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.3.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za únor 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2014            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaň. obdobím za leden 2014 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 25.2.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za leden 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2014            Předložení výpisu z evidence za leden 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za leden 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za leden 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.1.2014            podání přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc prosinec 2013 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 • 27.1.2014            podání přiznání k dani z přidané hodnoty za IV. čtvrtletí 2013 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 • 26.1.2014            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za prosinec 2014, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.1.2014            Podání souhrnného hlášení plátce za prosinec 2014, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.1.2014            Předložení výpisu z evidence za prosinec 2014 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.1.2014            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2014 u plátců včetně opravy poměrného odpočtu, vypořádání kráceného odpočtu a úpravy odpočtu daně (§ 101 odst. 1, § 75 odst. 4, § 76 odst. 7 a § 78 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) (§ 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 26.1.2014            Poslední možnost uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši v řádném daňovém přiznání u přijatých plnění uskutečněných v kalendářním roce 2014 (§ 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.1.2014            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za prosinec 2014, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2013            Předložení výpisu z evidence za listopad 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2013 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2013            Podání souhrnného hlášení plátce za listopad 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2013            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za listopad 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za listopad 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2013            Předložení výpisu z evidence za říjen 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2013 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2013            Podání souhrnného hlášení plátce za říjen 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2013            Podání souhrnného hlášení identifikované osoby za říjen 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za říjen 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.10.2013            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2014, anebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106e, § 106f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2013            Předložení výpisu z evidence za září, resp. za 3. čtvrtletí 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2013 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2013 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za září 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za září 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za září, případně za 3. čtvrtletí 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li prostřední osobou) a poskytnutí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2013            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2012 (jen přes http://adisspr.mfcr.cz, aplikace je dostupná po prvotním podání Žádosti o přístup) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2013            Podání žádosti osoby registrované k dani v jiném státě EU o vrácení DPH v Česku za rok 2012 (jen přes e-portál ve státě usazení dotyčné osoby jinde v EU) (§ 82a odst. 4 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za srpen 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2013            Předložení výpisu z evidence za srpen 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2013 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za srpen 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za srpen 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.8.2013            Předložení výpisu z evidence za červenec 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

 • 26.8.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2013 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím

 • 26.8.2013            Podání suohrnného hlášení (elektronicky) plátce za červenec 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátceprostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce)

 • 26.8.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za červenec 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce

 • 26.8.2013            Podaní přiznání k DPH identifikované osoby za červenec 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení

 • 25.7.2013            Předložení výpisu z evidence za červen nebo za II. čtvrtletí 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2013            Podání přiznání a zaplacení DPH za červen nebo za II. čtvrtletí 2013 u plátců (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za červen nebo za II. čtvrtletí 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za červen 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za červen 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.6.2013            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. července 2013.

 • 25.6.2013            Předložení výpisu z evidence za květen 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu (tuzemského) přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2013 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za květen 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za květen 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za květen 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.5.2013            podání přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc duben 2013 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

 • 27.5.2013            podání souhrnného hlášení za měsíc duben 2013 (§ 102 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

 • 27.5.2013            podání výpisu z evidence zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za měsíc duben 2013 (§ 92a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

 • 25.4.2013            Předložení výpisu z evidence za březen nebo I. čtvrtletí 2013 u plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2013            Podání přiznání a zaplacení DPH za březen nebo za I. čtvrtletí 2013 u plátců (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za březen nebo za I. čtvrtletí 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za březen 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za březen 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za únor 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2013            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím za únor 2013 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za únor 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za únor 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) plátce za leden 2013, o intrakomunitárních plněních: dodání zboží, přemístění obchodního majetku, dodání zboží formou třístranného obchodu (byl-li plátce prostřední osobou) a poskytnutí služby (kterou má zdanit příjemce) (§ 102 odst. 1, 3 až 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2013            Podání přiznání k DPH plátce s měsíčním zdaň. obdobím za leden 2013 a její zaplacení (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2013            Podání souhrnného hlášení (elektronicky) identifikované osoby za leden 2013, o intrakomunitárních plněních: poskytnutí služby podle § 9 odst. 1, kterou má zdanit příjemce (§ 102 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2013            Podání přiznání k DPH identifikované osoby za leden 2013, pokud jí vznikla daňová povinnost, a její zaplacení (§ 101 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.1.2013            Oznámení finančnímu úřadu dobrovolné změny zdaňovacího období ze čtvrtletního na měsíční nebo naopak od 1. 1. 2013 u plátců s obratem mezi 2 a 10 miliony Kč (§ 99 odst. 3 a 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2013            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2012 u plátců včetně příp. opravy poměrného odpočtu, vypořádání kráceného odpočtu a úpravy odpočtu daně (§ 101 odst. 1, § 75 odst. 4, § 76 odst. 7 a § 78 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2013            Poslední možnost uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši v řádném daňovém přiznání u přijatých plnění uskutečněných v kalendářním roce 2012 (§ 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2013            E-podání souhrnného hlášení za prosinec 2012, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2012            E-podání souhrnného hlášení za listopad 2012, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.11.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.11.2012            E-podání souhrnného hlášení za říjen 2012, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.10.2012            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2013, anebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2012 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2012            E-podání souhrnného hlášení za září 2012, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 1.10.2012            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2011 (jen přes http://adisspr.mfcr.cz, aplikace je dostupná po prvotním podání Žádosti o přístup) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 1.10.2012            Podání žádosti osoby registrované k dani v jiném státě EU o vrácení DPH v Česku za rok 2011 (jen přes e-portál ve státě usazení dotyčné osoby jinde v EU) (§ 82a odst. 4 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2012            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 1. října 2012.

 • 25.9.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.9.2012            E-podání souhrnného hlášení za srpen 2012, pokud plátce dodal zboží nebo přemístil obchodní majetek do jiného státu EU, poskytl službu dle § 9 odst. 1 osobě registrované k dani jinde v EU, nebo byl prostřední osobou v třístranném obchodu (§ 9 odst. 1, § 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.8.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.8.2012            E-podání souhrnného hlášení za červenec 2012, pokud plátce dodal zboží nebo přemístil obchodní majetek do jiného státu EU, poskytl službu dle § 9 odst. 1 osobě registrované k dani jinde v EU, nebo byl prostřední osobou v třístranném obchodu (§ 9 odst. 1, § 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červen 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za II. čtvrtletí 2012 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2012            E-podání souhrnného hlášení za červen 2012, pokud plátce dodal zboží nebo přemístil obchodní majetek do jiného státu EU, poskytl službu dle § 9 odst. 1 osobě registrované k dani jinde v EU, nebo byl prostřední osobou v třístranném obchodu (§ 9 odst. 1, § 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.6.2012            Daňové povinnosti se přesouvají na pondělí 2. července 2012.

 • 25.6.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.6.2012            E-podání souhrnného hlášení za květen 2012, pokud plátce dodal zboží do jiného státu EU nebo poskytl službu (kterou má zdanit příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil jinam do EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou" v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2012            E-podání souhrnného hlášení za duben 2012, pokud plátce dodal zboží do jiného státu EU nebo poskytl službu (kterou má zdanit příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil jinam do EU obchodní majetek nebo byl "prostřední osobou" v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2012            Podání přiznání a zaplacení DPH za březen 2012 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2012            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2012 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.4.2012            E-podání souhrnného hlášení za březen nebo za I. čtvrtletí 2012, pokud plátce dodal zboží do jiného státu EU nebo poskytl službu (kterou má zdanit příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil jinam do EU obchodní majetek nebo byl "prostřední osobou" v třístranném obchodu

 • 26.3.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za únor 2012 u plátců s měsíčním zdaň. obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.3.2012            E-podání souhrnného hlášení za únor 2012, pokud plátce dodal zboží do jiného státu EU nebo poskytl službu (kterou má zdanit příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil jinam do EU obchodní majetek nebo byl prostřední osobou v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.2.2012            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za leden 2012 u plátců s měsíčním zdaň. obdobím

 • 27.2.2012            E-podání souhrnného hlášení za leden 2011, pokud plátce dodal zboží do jiného státu EU nebo poskytl službu (kterou má zdanit příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil jinam do EU obchodní majetek nebo byl prostřední osobou v třístranném obchodu

 • 27.12.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2011            E-podání souhrnného hlášení za listopad 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím E- podání souhrnného hlášení za říjen 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl "prostřední osobou" v třístranném obchodu

 • 25.10.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2011 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím E- podání souhrnného hlášení za září 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl "prostřední osobou" v třístranném obchodu

 • 26.9.2011            daňové přiznání a daň za srpen 2011

 • 26.9.2011            souhrnné hlášení za srpen 2011

 • 25.8.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2011            E-podání souhrnného hlášení za červenec 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červen 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za II. čtvrtletí 2011 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.7.2011            E-podání souhrnného hlášení za červen 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.6.2011            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2010 zaplacené v ceně zboží a služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.6.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.6.2011            E-podání souhrnného hlášení za květen 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2011 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím

 • 25.5.2011            E-podání souhrnného hlášení za duben 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ v třístranném obchodu

 • 26.4.2011            Podání přiznání a zaplacení DPH za březen 2011 u plátc ů s m ě sí č ním zda ň ovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.4.2011            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2011 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.4.2011            E-podání souhrnného hlášení za březen/I. čtvrtletí 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za únor 2011 u plátců s měsíčním zdaň. obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.3.2011            E-podání souhrnného hlášení za únor 2011, pokud plátce dodal zboží jinam do EU, poskytl službu (kterou zdaní příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil do jiného státu EU obchodní majetek nebo byl „prostřední osobou“ (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za leden 2011 u plátců s měsíčním zdaň. obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.2.2011            E-podání souhrnného hlášení za leden 2010, pokud plátce dodal zboží do jiného státu EU nebo poskytl službu (kterou má zdanit příjemce) osobě registrované k DPH jinde v EU, přemístil jinam do EU obchodní majetek nebo byl prostřední osobou v třístranném obchodu (§ 102 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 31.1.2011            Oznámení finančnímu úřadu dobrovolné změny zdaňovacího období ze čtvrtletního na měsíční nebo naopak od 1. 1. 2011 u plátců s obratem mezi 2 a 10 miliony Kč (§ 99 odst. 3 a 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2011            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2010 u plátců včetně případného vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za vypořádávané období roku 2010 (§ 101 odst. 1, § 76 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2011            Poslední možnost uplatnění nároku na odpočet daně u krácených plnění, u nichž mohl nárok na odpočet uplatnit v kalendářním roce 2010, v řádném daňovém přiznání (§ 73 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.1.2011            Podání souhrnného hlášení za prosinec 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za listopad 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.12.2010            Podání souhrnného hlášení za listopad 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.11.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za říjen 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 1.11.2010            Podání přihlášky k registraci skupiny, která chce být registrována k DPH od 1. 1. 2011, nebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (§ 95a odst. 2 a 3, § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za září 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za 3. čtvrtletí 2010 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.10.2010            Podání souhrnného hlášení za září 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.9.2010            Podání žádosti plátce o vrácení DPH z jiného státu EU za rok 2009 (jen přes http://adisspr.mfcr.cz, aplikace je dostupná po prvotním podání Žádosti o přístup) (§ 82 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.9.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za srpen 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 27.9.2010            Podání souhrnného hlášení za srpen 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červenec 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.8.2010            Podání souhrnného hlášení za červenec 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.7.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za červen 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.7.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za II. čtvrtletí 2010 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.7.2010            Podání souhrnného hlášení za červen 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 30.6.2010            Vyrovnání daňové povinnosti za rok 2009 při odkladu podání přiznání daňovým poradcem nebo pro povinný audit (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) (§ 40 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb.)

 • 30.6.2010            Žádost zahraniční osoby povinné k dani o vrácení daně za rok 2009 zaplacené v ceně zboží a služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží (§ 83 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb.)

 • 25.6.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za květen 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.)

 • 25.6.2010            Podání souhrnného hlášení za květen 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo přes datovou schránku (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za duben 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 25.5.2010            Podání souhrnného hlášení za duben 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo z datové schránky (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.4.2010            Podání přiznání a zaplacení DPH za I. čtvrtletí 2010 u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 z. č. 235/2004 Sb.)

 • 26.4.2010            Podání souhrnného hlášení za březen 2010 za uskutečněná intrakomunitární plnění formou datové zprávy s uznávaným e-podpisem nebo z datové schránky (§ 102 odst. 4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH)

 • 26.4.2010            Podání přiznání a zaplacení DPH za březen 2010 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím (§ 101 odst. 1 z. č. 235/2004 Sb.)

 • 25.3.2010            Podání souhrnného hlášení za únor 2010 za uskutečněná tzv. intrakomunitárních plnění, a to jen formou datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem nebo z datové schránky (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.)

 • 25.3.2010            Podání přiznání k DPH a její zaplacení za únor 2010 u plátců s měsíčním zdaň. obdobím (§ 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.)

 • 28.12.0201            předložení výpisu z evidence o zdanitelných plněních v režimu přenesení daňové povinnosti za měsíc listopad 2015 (§ 92a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

 • 26.9.2011            splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 26.9.2011            daňové přiznání za srpen 2011

 • 26.9.2011            daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok)

 • 9.9.2011            splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 31.5.2011            Úhrada daně na rok 2011, pokud roční daň nepřesáhla 5 000 Kč, anebo sice přesáhla, ale poplatník nevyužije splátkování daně)

 • 31.5.2011            Odvod první ze dvou splátek (á 50 %) daně na rok 2011, pokud daň přesáhla 5 000 Kč, poplatník neprovozuje zemědělskou výrobu a nechce daň platit najednou

 • 9.4.2010            splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 29.3.2010            splatnost daně za leden 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 12.3.2010            splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 16.7.2018            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2018 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 16.4.2018            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2018 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 31.1.2018            Podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2017 a její zaplacení (doplatek daně) (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2017            Zaplacení „čtvrtletní“ zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2017 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2017            Zaplacení „roční“ zálohy 70 % daně silniční na rok 2017 za nákladní vozidlo, tahač, přívěs, návěs s hmotností od 12 tun využívající sazbu daně sníženou o 48 % (§ 6 odst. 9 a 10, § 10 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 17.7.2017            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2017 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 18.4.2017            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2017 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 31.1.2017            Podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2016 a její zaplacení (doplatek daně) (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2016            Zaplacení „čtvrtletní“ zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2016 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2016            Zaplacení „roční“ zálohy 70 % daně silniční na rok 2016 za nákladní vozidlo, tahač, přívěs, návěs s hmotností od 12 tun využívající sazbu daně sníženou o 48 % (§ 6 odst. 9 a 10, § 10 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 17.10.2016            Zaplacení zálohy na daň silniční za 3. čtvrtletí 2016 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.7.2016            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2016 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.4.2016            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2016 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 1.2.2016            Podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2015 a její zaplacení (doplatek daně) (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2015            splatnost zálohy na daň silniční za rok 2015 za nákladní vozidla včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se snižuje sazba daně o 48 % (§ 10 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů)

 • 15.12.2015            splatnost čtvrté zálohy na daň silniční za rok 2015 (§ 10 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů)

 • 15.10.2015            Zaplacení zálohy na daň silniční za 3. čtvrtletí 2015 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.7.2015            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2015 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.4.2015            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2015 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 2.2.2015            Podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2014 a odvod příp. doplatku daně (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 31.1.2015            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 2. února 2015.

 • 31.1.2015            Daňová povinnost se přesouvá na pondělí 1. února 2016.

 • 15.12.2014            Zaplacení „roční“ zálohy 70 % daně silniční na rok 2014 u nepodnikajícího provozovatele nákladních aut 12 a více tun využívajícího sazbu daně sníženou o 48 % (§ 6 odst. 9 a 10, § 10 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2014            Zaplacení „čtvrtletní“ zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2014 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.10.2014            Zaplacení zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2014 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.7.2014            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2014 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.4.2014            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2014 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 31.1.2014            splatnost daně silniční za rok 2013. (§ 15 odst. 2 zákona ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů).

 • 31.1.2014            podání přiznání k dani silniční za rok 2013. (§ 15 odst. 1 zákona ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů).

 • 16.12.2013            Zaplacení „čtvrtletní“ zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2013 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 16.12.2013            Zaplacení „roční“ zálohy 70 % daně silniční na rok 2013 u nepodnikajícího provozovatele nákladních aut nad 12 tun využívajícího sazbu daně sníženou o 48 % (§ 6 odst. 9 a 10, § 10 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.10.2013            Zaplacení zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2013 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.7.2013            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2013 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.4.2013            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2013 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 31.1.2013            Podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2012 a odvod příp. doplatku daně (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 17.12.2012            Zaplacení „roční“ zálohy 70 % daně silniční na rok 2012 u nepodnikajícího provozovatele nákladních aut nad 12 tun využívajícího sazbu daně sníženou o 48 % (§ 6 odst. 9 a 10, § 10 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 17.12.2012            Zaplacení „čtvrtletní“ zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2012 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.10.2012            Zaplacení zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2012 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 16.7.2012            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2012 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 16.4.2012            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2012

 • 15.12.2011            Zaplacení zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2011 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 7.10.2011            Zaplacení zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2011

 • 15.7.2011            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2011 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.4.2011            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2011 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 31.1.2011            Podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2010 a odvod příp. doplatku daně (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.12.2010            Zaplacení zálohy na daň silniční za říjen a listopad 2010 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.10.2010            Zaplacení zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2010 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.7.2010            Zaplacení zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2010 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 15.4.2010            Zaplacení zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2010 (§ 10 odst. 1,4 z.č. 16/1993 Sb.)

 • 16.10.0217            Zaplacení zálohy na daň silniční za 3. čtvrtletí 2017 (§ 10 odst. 1 a 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční)

 • 20.10.2017Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2018 § 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.9.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.8.2018            Doplatek pojistného za rok 2017 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 8. 2018 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 8 odst. 5, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 9.8.2018            Doplatek pojistného za rok 2017 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2018 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 8.8.2018            Doplatek pojistného za rok 2017, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31. 7. 2018 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.8.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 2.8.2018            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2017 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů poradcem nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 1.8.2018            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2017 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 31.7.2018            Odvod pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2018 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., „nový“ zákoník práce, § 205d zákona č. 65/1965 Sb., „starý“ zákoník práce, ve znění do 31. 12. 2006, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)

 • 31.7.2018            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2017, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červen 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.7.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.7.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.7.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za květen 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 8.6.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.5.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za duben 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.5.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.5.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.5.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.5.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.5.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 11.5.2018            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 3. 5. 2018 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 10.5.2018            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2017 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2018 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.5.2018            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2017 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2018 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.5.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2018 (§ 7 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 3.5.2018            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2017 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 3. 4. 2018; pozn.: na rozdíl od ČSSZ zdravotní pojišťovny počítají měsíční pojistnou lhůtu až od 3. 4. (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 2.5.2018            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2017 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 3. 4. 2018; pozn.: podle oficiální metodiky ČSSZ se totiž pojistná lhůta 1 měsíc počítá od 1. 4., kdy končí daňová lhůta pro podání přiznání, jejíž odklad na 3. 4. se týká pouze daní (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2018            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2018 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zam.)

 • 30.4.2018            Předložení plné moci k zastupování poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2017 do 2. 7. 2018 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 30.4.2018            Předložení plné moci k zastupování poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2017 do 2. 7. 2018 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2018            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců, kteří byli účastni důchodového pojištění za rok 2017 (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

 • 20.4.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 17.4.2018            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 OSVČ nepodávající daňové přiznání (pokud Přehled podala až 9. 4., jinak do 8 dnů po jeho podání) (§ 8 odst. 5, § 21 odst. 4, § 26b odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 9.4.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 9.4.2018            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2017, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2017 (§ 24 odst. 2, § 26b odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 3.4.2018            Oznámení OSVČ účtující v hospodářském roce zdravotní pojišťovně, kdy bude podávat daňové přiznání za rok 2017, pokud tak učiní později než k 31. 3. (§ 24 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 31.3.2018            Pojistné povinnosti se přesouvají na úterý 3. dubna 2018.

 • 20.3.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2018            Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohově sražené z mezd za rok 2017 včetně příloh (listinné podání bylo nutné podat již do 1. 3.) (§ 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.3.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2018 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2018 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2018 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2018 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2018 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.2.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2018 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 31.1.2018            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. čtvrtletí 2018 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 22.1.2018            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za prosinec 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.1.2018            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za prosinec 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.1.2018            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za prosinec 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení

 • 22.1.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za prosinec 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.1.2018            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.1.2018            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za prosinec 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.1.2018            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.12.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.11.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.11.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.11.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.10.2017            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za 4. čtvrtletí 2017 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 20.10.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.10.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.10.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.10.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.9.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.8.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.8.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.8.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.8.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.8.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.8.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.8.2017            Doplatek pojistného za rok 2016 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2017 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 9.8.2017            Doplatek pojistného za rok 2016 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2017 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 8 odst. 5, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.8.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 8.8.2017            Doplatek pojistného za rok 2016, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31. 7. 2017 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 1.8.2017            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2016 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů poradcem nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 1.8.2017            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2016 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 31.7.2017            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2016, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 31.7.2017            Odvod pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2017 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., „nový“ zákoník práce, § 205d zákona č. 65/1965 Sb., „starý“ zákoník práce, ve znění do 31. 12. 2006, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)

 • 20.7.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červen 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.7.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.7.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.7.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.6.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za květen 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.6.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 1.6.2017            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2016 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení (§ 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál. zabezpečení)

 • 22.5.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.5.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za duben 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.5.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.5.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.5.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.5.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 11.5.2017            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2016 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 3. 5. 2017 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 11.5.2017            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2016 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 3. 5. 2017 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 9.5.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2017 (§ 7 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 3.5.2017            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2016 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 3. 4. 2017 (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 3.5.2017            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2016 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 3. 4. 2017 (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 2.5.2017            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového pojištění za rok 2016 (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál. zabezpečení)

 • 2.5.2017            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2017 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zam.)

 • 2.5.2017            Podání kopie plné moci k zastupování poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2016 do 3. 7. 2017 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 2.5.2017            Podání kopie plné moci k zastupování poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2016 do 3. 7. 2017 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2017            Pojistná povinnost se přesouvá na úterý 2. května 2017.

 • 30.4.2017            Pojistná povinnost se přesouvá na úterý 2. května 2017.

 • 30.4.2017            Pojistná povinnost se přesouvá na úterý 2. května 2017.

 • 30.4.2017            Pojistná povinnost se přesouvá na úterý 2. května 2017.

 • 20.4.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.4.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2017 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 18.4.2017            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2016 OSVČ nepodávající přiznání (pokud Přehled podala až 10. 4., jinak doplatek do 8 dnů po Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 10.4.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2017 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 10.4.2017            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2016, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 (§ 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 31.3.2017            Oznámení OSVČ účtující v hospodářském roce zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání za rok 2016, pokud tak učiní později než k 31. 3. (§ 24 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2017 Pozor, od roku 2017 dochází ke změně účtů zdravotních pojišťoven – musejí být u ČNB. (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.3.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2017 Pozor, od roku 2017 dochází ke změně účtů zdravotních pojišťoven – musejí být u ČNB. (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2017 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2017 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2017 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2017 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2017 Pozor, od roku 2017 dochází ke změně účtů zdravotních pojišťoven – musejí být u ČNB. (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2017 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.2.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2017 Pozor, od roku 2017 dochází ke změně účtů zdravotních pojišťoven – musejí být u ČNB. (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.1.2017            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. čtvrtletí 2017 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 20.1.2017            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za prosinec 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení

 • 20.1.2017            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za prosinec 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2017            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za prosinec 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za prosinec 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2017            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2016 Pozor, od roku 2017 dochází ke změně účtů zdravotních pojišťoven – musejí být u ČNB. (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2017            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za prosinec 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.1.2017            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2016 Pozor, od roku 2017 dochází ke změně účtů zdravotních pojišťoven – musejí být u ČNB. (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.12.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 21.11.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 21.11.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.11.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.11.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.11.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 21.11.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.11.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.10.2016            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2016 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 20.10.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.10.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.10.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.10.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.9.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.8.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.8.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.8.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.8.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.8.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.8.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.8.2016            Doplatek pojistného za rok 2015 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2016 (jinak doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 9.8.2016            Doplatek pojistného za rok 2015 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2016 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 8 odst. 5, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.8.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 8.8.2016            Doplatek pojistného za rok 2015, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31. 7. 2016 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o poj. na soc. zab.)

 • 1.8.2016            Odvod pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2016 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 1.8.2016            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2015, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 1.8.2016            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2015 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení)

 • 1.8.2016            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2015 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů poradcem nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 31.7.2016            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 1. srpna 2016.

 • 31.7.2016            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 1. srpna 2016.

 • 20.7.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červen 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.7.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.7.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.7.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.6.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za květen 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.6.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 30.5.2016            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2015 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení (§ 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál. zabezpečení)

 • 20.5.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za duben 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.5.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.5.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.5.2016            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2015 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2016 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.5.2016            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2015 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2016 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 9.5.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2016 (§ 7 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 2.5.2016            Podání kopie plné moci k zastupování poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2015 do 1. 7. 2016 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 2.5.2016            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového pojištění za rok 2015 (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál. zabezpečení)

 • 2.5.2016            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2016 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zam.)

 • 2.5.2016            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2015 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2016 (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 2.5.2016            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2015 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2016 (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 2.5.2016            Podání kopie plné moci k zastupování poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2015 do 1. 7. 2016 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.4.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2016 (§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.4.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 18.4.2016            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2015 OSVČ nepodávající přiznání (pokud Přehled podala až 8. 4., jinak doplatek do 8 dnů po Přehledu) (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2016 (§ 7 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2016            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2015, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2015 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.3.2016            Oznámení OSVČ účtující v hospodářském roce zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání za rok 2015, pokud tak učiní později než k 31. 3. (§ 24 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.3.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.3.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.3.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.3.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.3.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.3.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.3.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.3.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.2.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2016 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.2.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2016 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.2.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2016 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.2.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2016 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.2.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2016 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.2.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2016 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.2.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2016 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 1.2.2016            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. čtvrtletí 2016 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 20.1.2016            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za prosinec 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2016            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za prosinec 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení

 • 20.1.2016            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za prosinec 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2016            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za prosinec 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.1.2016            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za prosinec 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2016            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za prosinec 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2016            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 8.1.2016            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 1.1.2016            Podání pojistného přiznání poplatníkem (účastníkem) důchodového spoření, za něhož jej neodvádí výhradně plátce (plátci) pojistného, a splatnost pojistného za rok 2015 (§ 12 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.1.2016            Podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření plátcem pojistného (zaměstnavatelem) za rok 2015 (§ 26 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 33 odst. 1, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.12.2015            odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance za měsíc listopad 2015 (splatnost od 1. do 20. dne měsíce) (§ 5 odst. 2 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

 • 21.12.2015            odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance za měsíc listopad 2015 (§ 9 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

 • 21.12.2015            předložení měsíčního přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíc listopad 2015 (§ 9 odst. 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

 • 21.12.2015            předložení měsíčního přehledu pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění za měsíc listopad 2015 (§ 25 odst. 3 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

 • 20.11.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.11.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.11.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.11.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za říjen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.11.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 9.11.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.11.2015            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2015 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.10.2015            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 2. listopadu.

 • 20.10.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.10.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.10.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za září 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.10.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.10.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.9.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.9.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.9.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.9.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.9.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.9.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.9.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za srpen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.9.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.9.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.8.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.8.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.8.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za červenec 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.8.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 11.8.2015            Doplatek pojistného za rok 2014 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 3. 8. 2015 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 8 odst. 5, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 11.8.2015            Doplatek pojistného za rok 2014 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 3. 8. 2015 (jinak doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 10.8.2015            Doplatek pojistného za rok 2014, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31. 7. 2015 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o poj. na soc. zab.)

 • 10.8.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 3.8.2015            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2014 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů poradcem nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 3.8.2015            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2014 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení)

 • 31.7.2015            Odvod pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2015 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.7.2015            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2014, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červen 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.7.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.7.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za červen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.7.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.7.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.6.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.6.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.6.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.6.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za květen 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.6.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 22.6.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.6.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 22.6.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za květen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 8.6.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

 • 30.5.2015            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2014 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení (§ 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)

 • 20.5.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.5.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za duben 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.5.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.5.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.5.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za duben 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 12.5.2015            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2014 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 4. 5. 2015 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 12.5.2015            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2014 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 4. 5. 2015 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 11.5.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 4.5.2015            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2014 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2015 (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 4.5.2015            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2014 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2015 (§ 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.4.2015            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového pojištění za rok 2014 (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)

 • 30.4.2015            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2015 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zam.)

 • 30.4.2015            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2014 do 1. 7. 2015 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.4.2015            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2014 do 1. 7. 2015 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2015 (§ 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.4.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.4.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.4.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2015 (§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za březen 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 16.4.2015            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2014 OSVČ nepodávající přiznání (pokud Přehled podala až 8. 4., jinak doplatek do 8 dnů po Přehledu) (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2015 (§ 7 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2015            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2014, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2014 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 1.4.2015            Podání pojistného přiznání poplatníkem (účastníkem) důchodového spoření, za něhož jej neodvádí výhradně plátce (plátci) pojistného, a splatnost pojistného za rok 2014 (§ 12 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2015            Podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření plátcem pojistného (zaměstnavatelem) za rok 2014 (§ 26 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 33 odst. 1, § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 31.3.2015            Oznámení OSVČ účtující v hospodářském roce zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání za rok 2014, pokud tak učiní později než k 31. 3. (§ 24 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2015 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2015            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.3.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2015            Odvod záloh na důchodové spoření zaměstnanců zapojených do spoření za únor 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.3.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 9.3.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2015 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2015 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2015 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2015 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2015 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.2.2015            Odvod záloh na důchodové spoření zaměstnanců zapojených do spoření za leden 2015 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.2.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2015 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 16.2.2015            Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci oznámí úřadu práce plnění povinného podílu (4 %) zaměstnání osob se zdravotním postižením za rok 2014, příp. i zaplatí náhradní odvod (§ 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

 • 9.2.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2015 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.2.2015            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. čtvrtletí 2015 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.1.2015            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 2. února 2015.

 • 31.1.2015            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 1. února 2016.

 • 20.1.2015            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za prosinec 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení

 • 20.1.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za prosinec 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2015            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za prosinec 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2015            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za prosinec 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2015            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za prosinec 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.1.2015            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.1.2015            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2015            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za prosinec 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.1.2015            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.12.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.12.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.12.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.12.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.12.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za listopad 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.12.2014            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.12.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 22.12.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.12.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.11.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.11.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za říjen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.11.2014            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.11.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 10.11.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 10.11.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.10.2014            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2014 (§ 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 20.10.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za září 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.10.2014            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.10.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.10.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.10.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.9.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.9.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.9.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.9.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.9.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za srpen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.9.2014            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.9.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.9.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.9.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.8.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.8.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.8.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za červenec 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.8.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 11.8.2014            Doplatek pojistného za rok 2013 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2014 (jinak doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 11.8.2014            Doplatek pojistného za rok 2013 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2014 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 8 odst. 5, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.8.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.8.2014            Doplatek pojistného za rok 2013, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31. 7. 2014 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o poj. na soc. zab.)

 • 1.8.2014            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2013 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů poradcem nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 1.8.2014            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2013 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení)

 • 31.7.2014            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2013, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 31.7.2014            Odvod pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2014 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 21.7.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 21.7.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.7.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.7.2014            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za červen 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.7.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za červen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.7.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.7.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 21.7.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.7.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.6.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2014            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za květen 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za květen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.6.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.6.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 9.6.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.5.2014            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2013 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení (§ 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)

 • 20.5.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.5.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za duben 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.5.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za duben 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.5.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.5.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.5.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 12.5.2014            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2013 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2014 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 12.5.2014            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2013 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2014 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.5.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.5.2014            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2013 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2014 (§ 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.5.2014            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2013 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2014 (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2014            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového pojištění za rok 2013 (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)

 • 30.4.2014            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2014 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zam.)

 • 30.4.2014            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2013 do 1. 7. 2014 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2014            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2013 do 1. 7. 2014 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.4.2014            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za březen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.4.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.4.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.4.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2014 (§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.4.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.4.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 22.4.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.4.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 16.4.2014            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2013 OSVČ nepodávající přiznání (pokud Přehled podala až 8. 4., jinak doplatek do 8 dnů po Přehledu) (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2014 (§ 7 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2014            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2013, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2013 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 1.4.2014            Podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření (pouze elektronicky) plátcem pojistného (zaměstnavatelem) za rok 2013 (§ 26 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 1.4.2014            Podání pojistného přiznání poplatníkem (účastníkem) důchodového spoření, za něhož jej neodvádí výhradně plátce (plátci) pojistného, a splatnost pojistného za rok 2013 (§ 12 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 31.3.2014            Oznámení OSVČ účtující v hospodářském roce zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání, pokud tak učiní později než k 31. 3. (§ 24 odst. 1 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2014            Odvod záloh na důchodové spoření zaměstnanců zapojených do spoření za únor 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.3.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 10.3.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2014            Odvod záloh na důchodové spoření zaměstnanců zapojených do spoření za leden 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.2.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2014            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2014            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.2.2014            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2014            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2014            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2014            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.2.2014            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2014 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2014            poslední den splatnosti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance za měsíc prosinec 2013 (splatnost od 1. do 20. dne měsíce) (§ 9 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

 • 20.1.2014            předložení měsíčního přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíc prosinec 2013 (§ 9 odst 3 a 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

 • 20.1.2014            poslední den splatnosti pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2013 (splatnost od 1. do 20. dne měsíce) (§ 5 odst. 2 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

 • 20.1.2014            předložení měsíčního přehledu pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2013 (§ 25 odst. 3 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

 • 20.12.2013            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.12.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za listopad 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.12.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 9.12.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.11.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za říjen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.11.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za říjen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.11.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.11.2013            Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 8.11.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.10.2013            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2013 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 21.10.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za září 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.10.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 21.10.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 21.10.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.10.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.10.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.10.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.10.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.10.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.9.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za srpen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.9.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.9.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013

 • 20.8.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za červen 2013

 • 20.8.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2013

 • 20.8.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2013

 • 20.8.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2013

 • 20.8.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2013

 • 20.8.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2013

 • 20.8.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2013

 • 9.8.2013            Doplatek pojistného za rok 2012 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1.8. 2013 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích)

 • 9.8.2013            Doplatek pojistného za rok 2012 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmecha výdajích až poslední den 1.8. 2013 (jinak doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu)

 • 8.8.2013            Doplatek pijistného za rok 2012, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31.7. 2013 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu)

 • 8.8.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2013

 • 1.8.2013            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2012 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů poradcem nebo pro povinný audit

 • 1.8.2013            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2012 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit

 • 31.7.2013            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2013 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.7.2013            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2012, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 31.7.2013            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2012, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.7.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 22.7.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za červen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.7.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.7.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 22.7.2013            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za červen 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.7.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 22.7.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.7.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.7.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.6.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.6.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za květen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.6.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2013            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za květen 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.6.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.5.2013            poslední den splatnosti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance za měsíc duben 2013 (splatnost od 1. do 2. dne měsíce) (§ 9 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

 • 20.5.2013            předložení měsíčního přehledu pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění za měsíc duben 2013 (§ 25 odst. 3 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

 • 20.5.2013            předložení měsíčního přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíc duben 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

 • 20.5.2013            poslední den splatnosti pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance za měsíc duben 2013 (splatnost od 1. do 20. dne měsíce) (§ 5 odst. 2 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

 • 30.4.2013            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2012 do 1. 7. 2013 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2013            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2012 do 1. 7. 2013 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.4.2013            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2013 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zam.)

 • 30.4.2013            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2013 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o tomto zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2013            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců účastných důchodového pojištění za rok 2012 (§ 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)

 • 22.4.2013            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za březen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.4.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2013 (§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.4.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 22.4.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 22.4.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.4.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.4.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.4.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 16.4.2013            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2012 OSVČ nepodávající přiznání (pokud Přehled podala až 8. 4., jinak doplatek do 8 dnů po Přehledu) (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2013            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2012, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2012 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2013 (§ 7 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.4.2013            Odvod zajištění daně sraženého v únoru 2013 a hlášení o provedení zajištění (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 20.3.2013            Odvod záloh na důchodové spoření zaměstnanců zapojených do spoření za únor 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.3.2013            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.3.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.3.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.3.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2013 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2013 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2013 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2013 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.2.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2013 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.2.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2013 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.2.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2013 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.1.2013            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. čtvrtletí 2013 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 21.1.2013            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.1.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za prosinec 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.1.2013            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za prosinec 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.1.2013            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za prosinec 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.1.2013            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za prosinec 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení

 • 21.1.2013            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za prosinec 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.1.2013            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.12.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.12.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.11.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.11.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.11.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.11.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.11.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.10.2012            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2012 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 22.10.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.10.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.10.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 22.10.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za září 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.10.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.10.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.10.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 10.9.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.8.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.8.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 9.8.2012            Doplatek pojistného za rok 2011 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2012 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 8 odst. 5, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 9.8.2012            Doplatek pojistného za rok 2011 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit, pokud OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 1. 8. 2012 (jinak doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 8.8.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.8.2012            Doplatek pojistného za rok 2011, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů a Přehled o příjmech a výdajích podala až poslední den lhůty 31. 7. 2012 (jinak je doplatek splatný do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o poj. na soc. zab.)

 • 1.8.2012            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2011 při odkladu podání daň. přiznání „poradcem“ nebo pro povinný audit (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení)

 • 1.8.2012            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2011 při odkladu podání přiznání k dani z příjmů „poradcem“ nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 31.7.2012            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2012 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.7.2012            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2011, pokud OSVČ neměla povinnost podat přiznání k dani z příjmů (§ 15 odst. 1, § 23a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2012            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za červen 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.7.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.7.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2012            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za květen 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 8.6.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.5.2012            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2011 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení (§ 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)

 • 21.5.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.5.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 21.5.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.5.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 21.5.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.5.2012            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za duben 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.5.2012            Doplacení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2011 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2012 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 10.5.2012            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2011 (pokud daňové přiznání nezpracovává a nepředkládá poradce) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích až poslední den 2. 5. 2012 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu) (§ 14a odst. 3, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.5.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.5.2012            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2011 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2012 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.5.2012            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2011 u OSVČ podávající daňové přiznání bez poradce ve lhůtě do 1. 4. 2012 (§ 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 30.4.2012            Odvod zajištění daně sraženého v březnu 2012 ze stanovených příjmů ze zdroje v ČR zahraničního poplatníka a hlášení plátce daně o tomto zajištění daně (§ 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 30.4.2012            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2011 do 2. 7. 2012 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.4.2012            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2012

 • 30.4.2012            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců účastných důchodového pojištění za rok 2011

 • 30.4.2012            Podání kopie plné moci k zastupování "poradcem" zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2011 do 2. 7. 2012 (§ 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.4.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za březen 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.4.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2012 (§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.4.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.4.2012            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2011, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2011

 • 10.4.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2012

 • 20.3.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2012 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2012 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš.)

 • 20.3.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2012 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš.)

 • 20.3.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2012 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za únor 2012 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.3.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2012 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 8.3.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2012 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš.)

 • 20.2.2012            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2012

 • 20.2.2012            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2012

 • 20.2.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2012

 • 20.2.2012            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2012

 • 20.2.2012            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2012

 • 20.2.2012            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za leden 2011

 • 8.2.2012            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2012

 • 20.12.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2011 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2011 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.12.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2011            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2011 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2011 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.12.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.11.2011             Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2011

 • 10.10.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2011

 • 22.8.2011            Odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2011 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.8.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.8.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2011 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 22.8.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2011 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.8.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 22.8.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2011 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 9.8.2011            Doplatek pojistného za rok 2010 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit (resp. do 8 dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 8.8.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 1.8.2011            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2011 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 1.8.2011            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně za rok 2010 při odkladu podání daňového přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 24 odst. 2, § 8 odst. 5 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 1.8.2011            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2010 při odkladu podání přiznání poradcem nebo pro povinný audit (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 20.7.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2011 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.7.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2011 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2011 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2011            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za červen 2011 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 11.7.2011            Doplacení pojistného za rok 2010 při podání daňového přiznání v prodlouženém termínu 1. 7. poradcem nebo pro povinný audit (resp. do 8 dnů po podání přiznání) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.7.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.6.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2011 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2011 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2011 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.6.2011            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za květen 2011 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.6.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 30.5.2011            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2010 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení

 • 20.5.2011            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za duben 2011

 • 20.5.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2011

 • 20.5.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2011

 • 20.5.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2011

 • 20.5.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2011

 • 20.5.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2011

 • 9.5.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 9.5.2011            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2010 (vyrovnání rozdílu mezi zaplacenými zálohami a vyšším pojistným) u OSVČ podávající Přehled o příjmech a výdajích poslední den 1. 5. 2011 (jinak do 8 dnů po dřívějším podání Přehledu

 • 2.5.2011            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2010 u OSVČ podávající daňové přiznání v základním termínu (do 1. 4. 2011)

 • 2.5.2011            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2010 u OSVČ podávající daňové přiznání v základním termínu (do 1. 4. 2011) Pozor, doplatek musel být uhrazen již do 8 dnů po podání daňového přiznání!

 • 2.5.2011            Podání kopie plné moci k zastupování daňovým poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2010 do 1. 7. 2011

 • 2.5.2011            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců účastných důchodového pojištění za rok 2010

 • 2.5.2011            Podání kopie plné moci k zastupování daňovým poradcem zpracovávajícím daňové přiznání, při odkladu termínu podání přiznání za rok 2010 do 1. 7. 2011

 • 2.5.2011            Odvod pojistného zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za II. čtvrtletí 2011

 • 30.4.2011            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 1. května.

 • 20.4.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2011 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.4.2011            Předložení m ě sí č ního p ř ehledu pro účely sociálního pojištění za b ř ezen 2011 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.4.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojišt ě ní za zam ě stnance za březen 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.4.2011            Předložení měsíčního přehledu pro ú č ely zdravotního pojišt ě ní za březen 2011 § 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 15.4.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 11.4.2011            Doplacení zdravotního pojistného za rok 2010 (vyrovnání rozdílu mezi zaplacenými zálohami a vyšším pojistným) u OSVČ podávajících daňové přiznání až poslední den základní lhůty 1. 4. (jinak do 8 dnů po podání přiznání!) (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2011 (§ 7 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 8.4.2011            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2010, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů za rok 2010 (§ 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.3.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš.)

 • 21.3.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2011(§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš.)

 • 21.3.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2011 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.3.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2011 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 21.3.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.3.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš.)

 • 21.2.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za leden 2011 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.2.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za leden 2011 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.2.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za leden 2011 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 21.2.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za leden 2011(§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 21.2.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za leden 2011(§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.2.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2011 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 31.1.2011            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. čtvrtletí 2011 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 20.1.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za prosinec 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2011            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za prosinec 2010 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.1.2011            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za prosinec 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.1.2011            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za prosinec 2010 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.1.2011            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za prosinec 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 10.1.2011            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za listopad 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.12.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za listopad 2010 (§ 5 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.12.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.12.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za listopad 2010 (§ 9 odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.12.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.11.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za říjen 2010 (§ 9 odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 22.11.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za říjen 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.11.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za říjen 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 22.11.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za říjen 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 22.11.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za říjen 2010 (§ 5 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.11.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 1.11.2010            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. čtvrtletí 2010 (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.10.2010            Pojistná povinnost se přesouvá na pondělí 1. listopadu

 • 20.10.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za září 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za září 2010 (§ 5 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.10.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za září 2010 (§ 9 odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.10.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za září 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za září 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.10.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za listopad 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.10.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za listopad 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.10.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za srpen 2010 Poznámka: Nezapomeňte odečíst polovinu vyplacené náhrady mzdy „za nemoc“. (§ 9 odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.9.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za srpen 2010 (§ 5 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.9.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za srpen 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.9.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za srpen 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.9.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za srpen 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 8.9.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 20.8.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červenec 2010 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.8.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červenec 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.8.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červenec 2010 (§ 5 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.8.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červenec 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.8.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červenec 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 9.8.2010            Doplatek pojistného za rok 2009 (při odkladu přiznání daňovým poradcem nebo při povinném auditu); resp. do 8 dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 9.8.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 2.8.2010            Odvod pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za III. čtvrtletí 2010 (§ 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

 • 31.7.2010            Pojistné povinnosti se přesouvají na pondělí 2. srpna 2010.

 • 30.7.2010            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2009 (při odkladu přiznání daňovým poradcem nebo při povinném auditu); případný doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po podání přehledu (tj. do 7. 8.) (§ 14a odst. 3, § 15 odst. 1, § 23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab.)

 • 30.7.2010            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2009 při odkladu podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo pro povinný audit (pozor, doplacení pojistného za rok 2009 již do 8 dnů po podání přiznání !) (§ 24 odst. 2, § 8 odst. 5 zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za červen 2010 (§ 5 odst. 2, § 26b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za červen 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.7.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za červen 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za červen 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.7.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za červen 2010 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 8.7.2010            Doplacení pojistného za rok 2009 při odkladu podání daň. přiznání daňovým poradcem nebo pro povinný audit (resp. do 8 dnů po podání daňového přiznání) (§ 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 8.7.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červen 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)

 • 21.6.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 21.6.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2010 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 21.6.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 21.6.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2010 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 21.6.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 8.6.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 31.5.2010            Předložení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2009 České správě sociálního zabezpečení skrze okresní správy sociálního zabezpečení (§ 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.)

 • 20.5.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za duben 2010 (§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb.)

 • 20.5.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za duben 2010 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 20.5.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 20.5.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za duben 2010 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 20.5.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za duben 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 10.5.2010            Doplacení pojistného na sociální pojištění za rok 2009 (vyrovnání rozdílu mezi zaplacenými zálohami a vyšším pojistným) u OSVČ podávající daňové přiznání poslední den základní lhůty 31. 3. (jinak do 8 dnů po podání pojistného přehledu) (§ 14 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 10.5.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 30.4.2010            Povinnost všech zaměstnavatelů uzavřít evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zaměstnanců účastných důchodového pojištění za rok 2009 (§ 38 odst. 4 z. č. 582/1991 Sb.)

 • 30.4.2010            Odvod pojistného zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (prac. úrazu a nemoc z povol.) za II. čtvrtletí 2010 (§ 12 odst. 3 vyhl. 125/1993 Sb.)

 • 30.4.2010            Podání kopie plné moci k zastupování daňovým poradcem OSSZ (PSSZ), při odkladu termínu podání daňového přiznání za rok 2009 do 30. 6. 2010 (§ 15 odst. 1 z. č. 589/1992 Sb.)

 • 30.4.2010            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení za rok 2009 u OSVČ podávající daňové přiznání do 31. 3. Doplatek je nutno uhradit do 8 dnů ode dne podání tohoto pojistného přehledu. (§ 15 odst. 1, § 23 z. č. 589/1992 Sb.)

 • 30.4.2010            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2009 u OSVČ podávající daňové přiznání v základním termínu (do 31. 3.) Pozor!!! doplatek musel být uhrazen již do 8 dnů po podání přiznání!!! (§ 24 odst. 2 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 30.4.2010            Podání kopie plné moci k zastupování daň. poradcem zdravotní pojišťovně, při odkladu termínu podání daňového přiznání za rok 2009 do 30. 6. 2010 (§ 24 odst. 2 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 20.4.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za březen 2010 (§ 5 odst. 2 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 20.4.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za březen 2010 (§ 25 odst. 3 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 20.4.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za březen 2010 (§ 9 odst. 1 z. č. 589/1992 Sb.)

 • 20.4.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za březen 2010 (§ 9 odst. 5 z. č. 589/1992 Sb.)

 • 20.4.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za březen 2010 (§ 14a odst. 1 z. č. 589/1992 Sb.)

 • 8.4.2010            Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2009, pokud OSVČ není povinna podat přiznání k dani z příjmů (§ 24 odst. 2 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 8.4.2010            Doplacení zdravotního pojistného za rok 2009 (rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vyšším pojistným) u OSVČ podávajících daň. přiz. 31. 3. (jinak do 8 dnů po podání přiznání) (§ 8 odst. 5 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 8.4.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen 2010 (§ 7 odst. 2 z. č. 592/1992 Sb.)

 • 22.3.2010            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za únor 2010 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 22.3.2010            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za únor 2010, není-li pevně stanoven výplatní termín (je-li pevně stanoven, odvádí se pojistné nejpozději k tomuto dni)(§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 22.3.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za únor 2010 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 22.3.2010            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za únor 2010 (§ 9 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 22.3.2010            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za únor 2010 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.)

 • 8.3.2010            Odvod zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2010 (§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.)

 • 20.6.0214            Odvod pojistného na sociální pojištění za zaměstnance za květen 2014 (§ 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení)

 • 20.6.0214            Předložení měsíčního přehledu pro účely sociálního pojištění za květen 2014 (§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.0214            Odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2014 (§ 14a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.0214            Odvod pojistného na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za květen 2014 (§ 14c odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

 • 20.6.0214            Odvod záloh na důchodové spoření za účastnící se zaměstnance za květen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.6.0214            Podání hlášení (elektronické) k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 (§ 19 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření) (§ 137 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

 • 20.6.0214            Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance za květen 2014 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 20.6.0214            Předložení měsíčního přehledu pro účely zdravotního pojištění za květen 2014 (§ 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění)

 • 30.6.2017            Oznámení české finanční instituce o požadovaných údajích o finančním účtu zahraniční oznamované osoby ze zúčastněného státu za rok 2016 (§ 13a až § 13p zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní)

 • 30.6.2016            Oznámení české finanční instituce o požadovaných údajích o finančním účtu zahraniční oznamované osoby ze zúčastněného státu za rok 2015 (§ 13a až § 13p zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní)

 • 31.12.2014            Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy povinně auditovaných účetních jednotek za kalendářní rok 2013 (respektive do 30 dnů po ověření a schválení) (§ 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 • 27.1.2014            podání souhrnného hlášení za měsíc prosinec 2013 (§ 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 • 27.1.2014            podání souhrnného hlášení za IV. čtvrtletí 2013 (§ 102 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 • 27.1.2014            předložení výpisu z evidence o zdanitelných plněních v režimu přenesení daňové povinnosti za měsíc prosinec 2013 (§ 92a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 • 31.12.2013            Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy povinně auditovaných účetních jednotek za kalendářní rok 2012 (respektive do 30 dnů po ověření a schválení) (§ 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 • 31.1.2011            Podání přiznání k dani dědické, resp. k dani darovací za rok 2010 z nabytí majetku „neziskovými organizacemi“, je-li osvobozeno od daně podle § 20 odst. 4 dtto (§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb., o daních dědické, darovací a z převodu nem.)

 • 31