Zajímavé články

 • Úpadkové řízení – nové nařízení EU

  V oblasti justiční spolupráce ohledně přeshraničních úpadků v rámci členských stá tů EU jsou základním pilířem nařízení EU. V následujícím článku se proto zastavíme u oblastí, kterým věnuje nařízení č. 2015/48 o insolvenčním řízení odpovídající pozornost anebo došlo oproti předchozí právní úpravě k výraznějším změnám jak v samotném pojetí, tak i třebas v koncepci.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Daňové řešení nákupu a prodeje pozemku

  V příspěvku si uvedeme vymezení pozemku v právních předpisech a následně se za měříme na daňové řešení nákupu pozemku bez anebo s realizovanou stavbou a na daňové řešení prodeje pozemku bez anebo s realizovanou stavbou.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Agentura práce

  Vztah agentury práce k zaměstnanci je základním pracovněprávním vztahem. Nemůže však jít o všechny pracovněprávní vztahy, ale pouze o pracovní poměr nebo o dohodu o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce se mezi agenturou práce a zaměstnancem uzavírat nemůže. Co má pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti mezi agenturou práce a zaměstnancem obsahovat?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Výdaje za najatou nemovitou věc

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v § 2201 až 2331 stanoví mimo jiné, že nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmout lze i část nemovité věci; co se dále stanoví o věci, použije se i pro nájem její části. Co je výdajem z hlediska daně z příjmů u nájemce vedoucího daňovou evidenci?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Obrat pro účely DPH

  Řada neziskových subjektů stále častěji řeší problém, zda se nestávají povinně plátci DPH. Základní situací, kdy k tomuto dochází, je překročení obratu, a jeho správné stanovení, resp. správné stanovení jeho výše, je pro toto posouzení klíčové. Jak správně postupovat při stanovení výše obratu pro účely daně z přidané hodnoty?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Práce z domova – homeoffice (2.)

  Homeoffice je formou zaměstnání, při němž výkon práce neprobíhá přímo na pracovišti zaměstnavatele. Jak řeší zákoník práce při práci z domova překážky v práci, náhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem práce, cestovní náhrady, BOZP, náhradu škody?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • DPH u zaměstnaneckých benefitů

  Zaměstnanecké benefity nejsou v zákoně o dani z přidané hodnoty ani ve Směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty či v jiném zákonném předpisu zvlášť vymezeny, ale jejich poskytnutí má praktické dopady na uplatnění DPH. Z praktického dopadu mohou mít benefity pro zaměstnance peněžní podobu nebo mohou být poskytovány formou zboží či služby, které jsou poskytovány bezplatně nebo za cenu nižší než je cena obvyklá. Jaké jsou praktické dopady poskytnutí benefitů zaměstnancům v některé z výše uve dených forem?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Zaměstnanec a záloha na daň z příjmů

  Zaměstnanci si obvykle nemusejí platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob, protože veškeré daňové záležitosti za ně komfortně obstará jejich zaměstnavatel. Nicméně existuje celá řada situací, kdy ani zaměstnanec není uchráněn placení záloh. Kdy má zaměstnanec povinnost placení záloh na daň z příjmů?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Uzavíráme nové kolektivní smlouvy

  Již v polovině roku je třeba se připravit na nové kolektivní vyjednávání a sjednávání nových kolektivních smluv. Jaká je právní úprava kolektivních smluv, jaké různé typy smluv existují, jak se stanovuje jejich účinnost? Pro které subjekty je kolektivní smlouva závazná? Co musí kolektivní smlouva splňovat?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Letní brigáda na dohodu o provedení práce – zdanění a odvody

  Pro dočasné zaměstnání brigádníka, není-li práce více než 300 hodin (za kalendářní rok), lze doporučit s ohledem na její výhody zaměstnavatelům i zaměstnancům dohodu o provedení práce. Jestli z odměny z dohody o provedení práce zaplatí zaměstnanec jen daň z příjmu nebo také pojistné, odvisí od výše výdělku; způsob zdanění (srážkovou daní nebo zálohou) pak, jestli podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani nebo ne.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

červenec 2018
T po út st čt so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má svátek Drahomíra
1
Důležitý termín
1
Svátek