Vydané publikace

Veřejná správa 2018Včetně poštovného a balného

 • Poradce VS č. 8-9

  VIII/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
  • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Poradce VS č. 7

  VI/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zaměstnanecké benefity: příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci
  • Zaměstnanecké benefity a zdravotní pojištění
  • Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
  • Zákon o elektronické identifikaci
  • Zákon o místních poplatcích
  • Antidiskriminační zákon
  • Zákon o myslivosti
 • Poradce VS č. 5-6

  V/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
 • Poradce VS č. 4

  IV/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška o školním stravování
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
  • Financování škol
 • Poradce VS č. 2-3

  I/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Poradce VS č. 1

  XII/2017

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

2016

Veřejná správa 2016Včetně poštovného a balného

 • Poradce veřejné správy č. 12-13

  XI/2016

  354,80 Kč bez DPH
  390,30 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zdravotní pojištění – ukončení studia na vysoké škole a navazující výkon výdělečné činnosti
  • Daňové a účetní odpisy hmotného majetku
  • Mzdová agenda – nejčastější problémy
  • Rodinný závod a daň z příjmů
  • Sociální a zdravotní pojištění – příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
  • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Zvyšování nájemného z bytu podle NOZ
  • Práce z domova – benefit nejen pro zaměstnance
 • Poradce veřejné správy č. 10-11

  IX/2016

  354,80 Kč bez DPH
  390,30 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Školský zákon – novela (3.)
  • Cestovní náhrady zaměstnanců
  • Postavení vedoucího zaměstnance (1.)
  • Pomoc při insolvenci – od 1. 5. 2016
  • Místní referendum (2. část)
  • BOZ zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje
  • Investiční pobídky – nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
  • K čemu máme nová média
 • Poradce veřejné správy č. 9

  VIII/2016

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zadávání veřejných zakázek – nová legislativní úprava
  • Zákon o elektronické evidenci tržeb (1.)
  • Daňové zvýhodnění na děti
  • „Přípustné souběhy“ příjmů a kategorií ve zdravotním pojištění
  • Místní referendum (1.)
  • Novela školského zákona – část II.
  • Zásoby v příspěvkové organizaci
  • Hranice vysokého výživného
 • Poradce veřejné správy č. 7-8

  VI/2016

  354,80 Kč bez DPH
  390,30 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňová soustava – legislativní úprava
  • DPH při dovozu a vývozu zboží…
  • Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance…
  • Zaměstnanci pečující o dítě a zdravotní pojištění
  • Jmenování a odvolání úředníků ÚSC
  • Zvláštnosti pracovního poměru učitelů škol
  • Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
  • Pobyt v cizině a zdravotní péče
 • Poradce veřejné správy č. 6

  V/2016

  182,70 Kč bez DPH
  201,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Obce, kraje a hlavní město Praha
  • DPH při poskytnutí peněz a platebních prostředků
  • Jak bezpečně ukončit pracovní poměr? (2.)
  • Skončení zaměstnání z pohledu prac. práva
  • Problematika určovaní výživného (2.)
  • Studenti a zdravotní pojištění
  • Úschova a archivace účetních dokladů (2.)
  • Karuselové podvody
 • Poradce veřejné správy č. 5

  IV/2016

  182,70 Kč bez DPH
  201,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Termínovaný pracovní poměr – změny
  • Dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi od 1. února 2016 – dodání certifikátů elektřiny
  • Mohou úředníci ÚSC podnikat?
  • Dodatečná úhrada pojistného – postup zaměstnavatele
  • Úschova a archivace účetních dokladů, účetních knih a jiných účetních dokumentů (1.)
  • Mimoškolní akce – dohled nad žáky
  • Nařízení vlády č. 308/­2015 Sb.,
  • Produktivní porada a její organizace
 • Poradce veřejné správy č. 3-4

  II/2016

  354,80 Kč bez DPH
  390,30 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Jak sestavit účtový rozvrh
  • Odpočet daně v poměrné a krácené výši
  • Pracovní poměr na dobu určitou trochu jinak
  • Právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí
  • Opravná hlášení ve zdravotním pojištění
  • Opravné položky k pohledávkám (2.)
  • Veřejné zakázky zadávané obcí (2.)
  • Změny právních předpisů u neziskových subjektů od roku 2016 (2.)
 • Poradce veřejné správy č. 2

  I/2016

  182,70 Kč bez DPH
  201,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nová výše cestovních náhrad
  • Dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení
  • Právní předpisy u neziskových subjektů – změny (1.)
  • Dodání nemovité věci – volitelný způsob zdanění od 1.1. 2016
  • Průměrný výdělek– jeho zjišťování
  • Výpočty na přelomu let 2015/2016
  • Jak se připravit na inventarizaci
  • Časté chyby vedoucích pracovníků
 • Poradce veřejné správy č. 1

  XII/2015

  182,70 Kč bez DPH
  201,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Státní služba
  • Režim přenesení daňové povinnosti od 1. ledna 2016 (1.)
  • Dovolená za rok 2015
  • Neoznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem
  • Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění na přelomu let 2015 – 2016
  • Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce 2016
  • Otazníky kolem pracovního poměru na dobu určitou (1.)
  • Vedení účetnictví v plném a ve zjednodušeném rozsahu od 1. 1. 2016
srpen 2018
T po út st čt so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má svátek Alan
1
Důležitý termín
1
Svátek