Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného

Výhody předplatného měsíčníku Poradce

 • Přijde každý měsíc do poštovní schránky – podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům, či právnikům
 • Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblastí daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd
 • Radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů
 • Předplacením dostanete množství výhod během celého edičního ročníku – bonus na další produkty vydavatelství, písemnou a telefonickou poradnu, inzerci na internetu, daňový a plánovací kalendář, až 8 sborníků Zákony, odborné tematické publikace a E-PORADCE.

1500,00 Kč bez DPH
1650,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Poradce + Daňové a nedaňové výdaje

 • Daňové a nedaňové výdaje obsahují hesla v abecedním pořadí - pultová cena 389,00 Kč
 • Přijde každý měsíc do poštovní schránky – podnikatelům, živnostníkům, účetním, daňovým poradcům, personalistům, advokátům, či právnikům
 • Přináší aktuální zákony s komentářem po poslední novele, poradenství z oblastí daní a účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd
 • Radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů
 • Předplacením dostanete množství výhod během celého edičního ročníku – bonus na další produkty vydavatelství, písemnou a telefonickou poradnu, inzerci na internetu, daňový a plánovací kalendář, až 8 sborníků Zákony, odborné tematické publikace a E-PORADCE.

1700,00 Kč bez DPH
1870,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále

 • Prostřednictvím příspěvků, příkladů, otázek a odpovědí řeší pracovní problémy a problémy veřejné správy
 • Informuje o všech legislativních změnách, které souvisejí se mzdami, odvody, zákoníkem práce, bezpečnosti na pracovišti, veřejné správy, školství
 • Dočtete se v rubrikách Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Odměňování, Odvody, Automobil, Veřejná správa, Vedoucí pracovník
 • Předplatné přináší množství předplatitelských výhod v průběhu celého ročníku.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 230,00 Kč

1645,40 Kč bez DPH
1810,00 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku 1000 řešení

 • Měsíčník ve dvoj barvě ve formátu A5
 • Nástavba měsíčníku Poradce
 • 1300 - 1500 stran ročně, 1200 příkladů a řešení z praxe z oblasti daní, účetnictví, dávek, mezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodářství, stavebnictví a veřejné správy
 • Prostřednictvím otázek a odpovědí radí při problémech z odborné praxe a doplňuje aktuální novelizované zákony
 • Za každou kapitolou jsou uvedeny zákony, které se danou problematikou zabývají
 • V rámci předplatného předplatitelské výhody.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 108,00 Kč

725,50 Kč bez DPH
798,00 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví, vzory a případy

 • Každý měsíc řeší aktuální problémy – související s novými nebo novelizovanými daňovými a účetními předpisy
 • Obsahuje podrobný rozbor aktuálních témat, které zpracovávají renomovaní odborníci z oblastí daní, účetnictví, mezd a personalistiky
 • Předplatitelé získají spoustu výhod v průběhu celého účetního roku - daňová přiznání, telefonickou poradnu, sborník Zákony I. a bezplatný elektronický poradce E-PORADCE
 • Je určený plátcům daně, účetním, ekonomům, auditorům.

1445,40 Kč bez DPH
1590,00 Kč s 10% DPH
Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále

 • Přináší odborné články z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví, automobilu v podnikání, správy daní, pracovního práva, odvodů a mezd
 • Rychle reaguje na aktuální změny v legislativě. Vysvětluje danou problematiku pomocí praktických příkladů a zároveň upozorňuje na sankce , které hrozí při porušení povinností
 • Uveřejňuje citace aktuálních znění zákonů
 • Radí zaměstnancům i zaměstnavatelům jak řešit mezilidské vztahy
 • Po dobu celého účetního roku přináší předplatitelům mnohé výhody.
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 345,10 Kč

2045,50 Kč bez DPH
2250,10 Kč s 10% DPH
Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK
zvětšit

Aktualizace IV/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

50,00 Kč bez DPH
55,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace VI/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Zákon o vodách (Novela vodního zákona vstoupí v platnost 1. 1. 2019.)

41,80 Kč bez DPH
46,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Občanský zákoník (úplné znění)
 • Exekuční řád
 • Zákon o správních poplatcích
 • Zákon o advokacii
 • Notářský řád

81,90 Kč bez DPH
90,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

1000 řešení č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Ochrana osobních údajů – GDPR – praktické příklady
 • Daňové odpisy hmotného majetku
 • Flexibilní formy práce
 • ZDP, DPH,
 • Postupy účtování
 • Zákoník práce, Mzdy a odvody
 • Veřejný sektor

134,60 Kč bez DPH
148,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

PaM č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • GDPR ochrana osobních údajů
 • GDPR směrnice
 • Zdanění letních brigád
 • Sestavení harmonogramu směn
 • Osvobození příspěvků na knihy
 • Pracovní cesta z pohledu BOZP

300,00 Kč bez DPH
330,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Ochrana osobních údajů – GDPR
 • Specifika zdravotního a sociálního pojištění
 • Nevyčerpaná loňská dovolená
 • „Letní“ škody na majetku
 • Agenturní zaměstnávání v praxi
 • Zaměstnanecké benefity a DPH
 • Spolupracující osoba
 • Flexibilní formy práce

354,50 Kč bez DPH
390,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace III/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Sdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Sdělení č. 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

66,40 Kč bez DPH
73,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace I/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Daňový řád úplné znění
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o rozpočtových pravidlech

40,90 Kč bez DPH
45,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Poradce č. 13


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Úplné znění zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s komentářem
 • Problémové oblasti při aplikaci účetních předpisů pro podnikatele
 • Příjmy z prodeje cenných papírů
 • Vracení DPH ze zboží prodaného cizincům
 • Účtování na podrozvahových účtech
 • Rozdělení zisku s.r.o. a a.s. z účetního a daňového hlediska
 • Daňové řešení nákupu a prodeje pozemku.
 • Přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění v roce 2018

115,40 Kč bez DPH
127,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

1000 řešení č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Nemocenské pojištění
 • Zaměstnanecké benefity
 • Aktivní politika zaměstnanosti
 • ZDP, DPH,
 • Účetnictví
 • Zákoník práce, Mzdy a odvody
 • Veřejná správa

67,30 Kč bez DPH
74,00 Kč s 10% DPH
Objednat

červenec 2018
T po út st čt so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má svátek Luboš
1
Důležitý termín
1
Svátek