Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného

Předplatné měsíčníku Poradce 2019 s 25% slevou


 • Měsíčník 12x ročně přímo do schránky
 • Novelizované zákony s komentářem
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 stran textu ročně barevně zvýrazněného
 • Rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky,
 • pracovního práva, ekonomiky a řízení
 • Obsah obohacený o judikaturu, problémy, příklady a příklady z praxe
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených publikací
 • Bonusové publikace: Účetní závěrka, Pomocník mzdové účetní,, Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Roční zúčtování příjmů
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 6 sborníků
 • Další výhody (750 Kč bonus na publikace podle vlastního výběru, ...)
  při předplacení do 30.8.

1650,00 Kč s DPH Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Předplatné měsíčníku Poradce 2019 s 25% slevou + Daňové a nedaňové výdaje

 • Daňové a nedaňové výdaje spojené s účetnictvím v hodnotě 389,00 Kč
 • Měsíčník 12x ročně přímo do schránky
 • Novelizované zákony s komentářem
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 stran textu ročně barevně zvýrazněného
 • Rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky,
 • pracovního práva, ekonomiky a řízení
 • Obsah obohacený o judikaturu, problémy, příklady a příklady z praxe
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených publikací
 • Bonusové publikace: Účetní závěrka, Pomocník mzdové účetní,, Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Roční zúčtování příjmů
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 6 sborníků
 • Další výhody (750 Kč bonus na publikace podle vlastního výběru, ...)
  při předplacení do 30.8.

1870,00 Kč s DPH Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku 1000 řešení

 • Měsíčník ve formátu A5, 1300 - 1500 stran ročně přímo do schránky
 • 1200 příkladů a řešení praxe z oblasti daní, účetnictví, odvodů, mezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodářství, stavebnictví a veřejné správy
 • Nádstavba měsíčníku Poradce
 • Prostřednictvím dotazů a odpovědí na otázky týkající se odborné praxe a doplnění aktuálně novelizovaných zákonů
 • Za každou kapitolu jsou uvedeny zákony, které se zabývají danou problematikou
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených publikací
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání), Pomocník mzdové účetní
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody ( 750 Kč bonus na publikace podle vlastního výběru, ...) při předplacení do 30.8.

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectví
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 108,00 Kč

798,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví, vzory a případy

 • Obsahuje podrobný rozbor aktuálních témat zpracovávaných renomovanými odborníky z oblasti daní, účetnictví, mezd a personalistiky
 • Předplatitelé získají spoustu výhod během celého účetního roku - daňová přiznání, telefonická a písemná poradna, sborník Zákony I. a bezplatný elektronický poradce E-PORADCE
 • Je určený plátcům daně, účetním, ekonomům, auditorům.
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Pomocník mzdové účetní
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených produktů
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody ( 750 Kč bonus na publikace podle vlastního výběru, ...)
  při předplacení do 30.8.


  Minimálně 20% sleva oproti ceně knihkupectví

1590,00 Kč s DPH Objednat

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále

 • Odborné články z oblasti daní z příjmů, DPH, účetnictví, automobilu v podnikání, správy daní, pracovního práva, odvodů a mezd
 • Reaguje na aktuální změny v legislativě
 • Vysvětluje danou problematiku pomocí praktických příkladů a současně upozorňuje na sankce, které hrozí při porušení povinností
 • Uveřejňuje citace aktuálních textů zákonů
 • Radí zaměstnanci a zaměstnavateli jak řešit mezilidské vztahy
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání), Pomocník mzdové účetní
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených produktů
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 2 sborníky
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody ( 750 Kč bonus na publikace podle vlastního výběru, ...)
  při předplacení do 30.8.


  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectví
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 345,10 Kč

2250,10 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného měsíčníku Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále

 • Množství výhod pro předplatitele během celé edičního ročníku, poskytuje poradenství při řešení náročných úkolů, ukazuje postupy a nabízí články odborníků na aktuální témata v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců
 • Pracovní problémy řeší pomocí příspěvků, příkladů, dotazů a odpovědí
 • Přínáší témata k nejnovějším zákonům a jejich novelám a radí jak předcházet problémům při vedení personální agendy a placení odvodů
 • Telefonická a písemná poradna zdarma
 • Bonusové publikace: Daňové přiznání (vyplněné vzory daňových přiznání) a Pomocník mzdové účetní
 • Elektronický přístup k plnému textu všech předplacených produktů
 • Zákony 2019 v ceně předplatného - 2 sborníky
 • Přístup k portálu E-PORADCE - bezplatný elektronický poradce (daňové náklady, důležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Další výhody ( 750 Kč bonus na publikace podle vlastního výběru, ...)
  při předplacení do 30.8.


  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectví
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 230,00 Kč

1810,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

INFORMAČNÍ LETÁK

Výhody předplatného aktualizací I, II, III, IV, V a VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  z oblasti daní: účetnictví, obchodního, občanského práva, soudních sporů, trestního práva,
 • pracovního práva, pracovně-právní vztahy, ZP, sociální a zdravotní předpisy,
 • stavební právo, katastrální zákon, bydlení, pozemky a půda,
 • veřejná správa, státní správa, školství,
 • životní prostředí, odpad, voda

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 340,00 Kč

1970,10 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

Výhody předplatného aktualizací I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  z oblasti daní: účetnictví, obchodního, občanského práva, soudních sporů, trestního práva,
 • pracovního práva, pracovně-právní vztahy, ZP, sociální a zdravotní předpisy,

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 170,40 Kč

984,40 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

Výhody předplatného aktualizací IV, V a VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožur v závislosti na schválených novelách k zákonům
 • Přímo do schránky
 • Online verze plných textů v ceně produktu
 • Novely k zákonům vycházející během celého roku
 • Vydává se k účinnosti novel zákonů
  stavební právo: katastrální zákon, bydlení, pozemky a půda,
 • veřejná správa, státní správa, školství,
 • životní prostředí, odpad, voda

  Minimálně 20% sleva oproti ceně v knihkupectvích
 • Naši předplatitelé mají nárok uplatnit bonusovou slevu 169,90 Kč

986,00 Kč s DPH Objednat Objednat s bonusem

zvětšit

Poradce č. 1 / 2019


ročník : 2019
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení s komentářem
 • Daň z příjmů (příklady problematických okruhů)
 • Rozdíl mezi náborovým a motivačním příspěvkem
 • Dluhy z hlediska daně z příjmů
 • Novela občanského zákoníku (změny v oblasti cestovního ruchu)
 • Zdravotní pojištění pro začínající

138,20 Kč bez DPH
152,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

PaM č. 9


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Ochrana osobnosti zaměstnance (GDPR a NOZ)
 • GDPR a zdravotní pojištění
 • Změny ve školském zákoně k 1. září 2018
 • Doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Zápočtový list zaměstnance
 • Náborový příspěvek (daňové řešení)
 • Fondy příspěvkové organizace
 • Začátek školního roku a bezpečnost žáků

150,00 Kč bez DPH
165,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

1000 řešení č. 9


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Příklady z praxe k uvedeným tématům
 • Přehled změn k novelám zákonů
 • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (novela)
 • Novela školského zákona
 • Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • ZDP, DPH,
 • Postupy účtování
 • Zákoník práce, Mzdy a odvody

109,10 Kč bez DPH
120,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Zákony do kapsy - Školský zákon


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

136,40 Kč bez DPH
150,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace IV/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

50,00 Kč bez DPH
55,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace VI/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Zákon o vodách (Novela vodního zákona vstoupí v platnost 1. 1. 2019.)

41,80 Kč bez DPH
46,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/1


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Občanský zákoník (úplné znění)
 • Exekuční řád
 • Zákon o správních poplatcích
 • Zákon o advokacii
 • Notářský řád

81,90 Kč bez DPH
90,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

1000 řešení č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018

134,60 Kč bez DPH
148,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

PaM č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018

300,00 Kč bez DPH
330,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

DaÚ č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Ochrana osobních údajů – GDPR
 • Specifika zdravotního a sociálního pojištění
 • Nevyčerpaná loňská dovolená
 • „Letní“ škody na majetku
 • Agenturní zaměstnávání v praxi
 • Zaměstnanecké benefity a DPH
 • Spolupracující osoba
 • Flexibilní formy práce

354,50 Kč bez DPH
390,00 Kč s 10% DPH
Objednat

srpen 2018
T po út st čt so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má svátek Alan
1
Důležitý termín
1
Svátek