Hlavní stránka
14.8.2018
Poradce č. 1 / 2019
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení s komentářem
 • Daň z příjmů (příklady problematických okruhů)
Provoz na pozemních komunikacích
 • Aktuální znění zákona a vyhlášky s barevným vyobrazením
 • Provozovatel vozidla
 • Jízda vozidly
Zákony do kapsy - Školský zákon
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Občanský zákonník č. 89/2012 Sb. s komentářem I.
 • Obecná část
 • Rodinné právo
 • Absolutní majetková práva
PaM č. 9
 • Ochrana osobnosti zaměstnance (GDPR a NOZ)
 • GDPR a zdravotní pojištění
DÚVaP č. 8
 • Hmotný a nehmotný majetek (odpisy z daňového hlediska)
 • Vlastní kapitál obchodních korporací
Zákony I. A
 • Správa daní
 • Daně z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
1000 řešení č. 9
 • Příklady z praxe k uvedeným tématům
 • Přehled změn k novelám zákonů
Aktualizace IV/1
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Poradce VS č. 8-9
 • Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
 • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
srpen 2018
T po út st čt so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má svátek Alan
1
Důležitý termín
1
Svátek