Hlavní stránka
23.9.2018
Poradce č. 2 / 2019
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
 • Založení kapitálové společnosti, účetní a daňový pohled
Provoz na pozemních komunikacích
 • Aktuální znění zákona a vyhlášky s barevným vyobrazením
 • Provozovatel vozidla
 • Jízda vozidly
Zákony do kapsy - Školský zákon
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Občanský zákonník č. 89/2012 Sb. s komentářem I.
 • Obecná část
 • Rodinné právo
 • Absolutní majetková práva
DaÚ č. 10
 • Jak zrušit rezervní fond s.r.o.
 • Promlčení přeplatku ve zdravotním pojištění
PaM č. 10
 • Povinnosti zaměstnance (jak zajistit jejich splnění)
 • Úřednická zkouška (změny)
DÚVaP č. 10
 • Průkaznost účetnictví a jeho rekonstrukce
 • Identifikovaná osoba – registrace k DPH
Zákony I. A
 • Správa daní
 • Daně z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
1000 řešení č. 9
 • Příklady z praxe k uvedeným tématům
 • Přehled změn k novelám zákonů
Aktualizace II/2
 • Insolvenční zákon
 • Zákon o správních poplatcích
 • Správní řád
Poradce veřejné správy č. 10
 • Kdy vyšší odstupné ve veřejné správě?
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek