Vydané publikace

Poradce 2019 - Zákony po novele s komentářemVčetně poštovného a balného

 • Poradce č. 2 / 2019

  IX/2018

  138,20 Kč bez DPH
  152,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
  • Založení kapitálové společnosti, účetní a daňový pohled
  • Výdaje vynaložené na reklamu, reprezentaci a propagaci
  • Dlouhodobý hmotný majetek (účetnictví a daň z příjmů)
  • Úprava odpočtu DPH a vypořádací koeficient
  • Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání (související sankce)
  • Ocenění majetkové účasti ekvivalencí
 • Poradce č. 1 / 2019

  VIII/2018

  138,20 Kč bez DPH
  152,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení s komentářem
  • Daň z příjmů (příklady problematických okruhů)
  • Rozdíl mezi náborovým a motivačním příspěvkem
  • Dluhy z hlediska daně z příjmů
  • Novela občanského zákoníku (změny v oblasti cestovního ruchu)
  • Zdravotní pojištění pro začínající

2018

Poradce 2018 - Zákony po novele s komentářemVčetně poštovného a balného

 • Poradce č. 13

  VI/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Úplné znění zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s komentářem
  • Problémové oblasti při aplikaci účetních předpisů pro podnikatele
  • Příjmy z prodeje cenných papírů
  • Vracení DPH ze zboží prodaného cizincům
  • Účtování na podrozvahových účtech
  • Rozdělení zisku s.r.o. a a.s. z účetního a daňového hlediska
  • Daňové řešení nákupu a prodeje pozemku.
  • Přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění v roce 2018
 • Poradce č. 12

  IV/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění zákona po novele s komentářem)
  • Elektronická evidence tržeb po nálezu Ústavního soudu
 • Poradce č. 11

  III/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s komentářem
  • Daňový doklad a účtenka v roce 2018
  • Rodinné vztahy na pracovišti
  • Stres (důsledek rychlé doby)
 • Poradce č. 10

  III/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání s komentářem
  • Obchodní majetek a podnikání fyzické osoby
  • Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovité věci
  • Podnikatelé a postupy zdravotních pojišťoven v roce 2018
  • Nekonvenční strategie úspěšných podniků
 • Poradce č. 8-9

  I/2018

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákoník práce s komentářem
  • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1. 1. 2018
 • Poradce č. 7

  XII/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o Finanční správě České republiky
  • Účetní zásady a vnitřní předpisy účetní jednotky
  • Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních korporacích
  • Judikatura v českém právním řádu
  • Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
  • Zvládání kritiky
 • Poradce č. 5-6

  X/2017

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Poradce č. 4

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Rozhodovací problémy a jejich řešení nově
 • Poradce č. 3

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Výkazy v účetní závěrce 2017
 • Poradce č. 2

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s komentářem
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
  • Podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
  • Vyvlastňovací řízení
  • Je pracoviště centrum konfliktů?
 • Poradce č. 1

  VIII/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
  • Způsoby odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • Novela zákona o daních z příjmů
  • Kurzové rozdíly (dle ČÚS č. 006)
  • Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí, ve vlastní režii a na úvěr
  • Změny u vratky spotřební daně u zelené nafty
  • Finanční leasing
  • Účetní záznamy
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek