Aktualizace II/2

vydané VIII/2018
formát A5
208 stran
zväčšiť
  • Insolvenční zákon
  • Zákon o správních poplatcích
  • Správní řád
  • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
70,00 Kč bez DPH
77,00 Kč s 10% DPH

objednat Včetně poštovného a balného

Insolvenční zákon - Novela přiznává právo podat insolvenční návrh také orgánu příslušnému k řešení krize, a to ve vztahu k povinným osobám, vůči nimž bylo uplatněno opatření k řešení krize ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) ZOPRK. Stávající možnost podání insolvenčního návrhu orgánem dohledu či dozoru dle § 368 odst. 1 insolvenčního zákona tím není dotčena. Osvobození od povinnosti k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení dle § 368 odst. 2 insolvenčního zákona se upravuje i pro případ, kdy návrh podává orgán příslušný k řešení krize.
Zákon o správních poplatcích - Rozšiřuje se výčet subjektů osvobozených od poplatkové povinnosti. Nově se osvobozuje ČNB jako orgán příslušný k řešení krize, je-li navrhovatelem v insolvenčním řízení.
Správní řád - Novela má zajistit, aby pravomoci správních orgánů vykonávaly osoby nestranné. Právní úprava vychází z toho, že úřední osoby nemají mít na vyřízení věci jiný zájem než ten, aby postupovaly zákonně, věcně správně a efektivně. Z výkonu pravomoci tak může být v souladu s tímto ustanovením vyloučena osoba, u níž existuje důvodný předpoklad, že s ohledem na její nežádoucí vztah k věci lze o její nepodjatosti pochybovat.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Přestupková imunita soudců Ústavního soudu se zrušuje. Zachována bude jen možnost soudce Ústavního soudu požádat o projednání přestupku Ústavním soudem v kárném řízení (§ 133 odst. 2), kde mu ovšem bude moci být uložena sankce podle příslušného přestupkového zákona, nikoli jen výtka, jak tomu bylo dosud.
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek