Aktualizace IV/1

vydané VI/2018
formát A5
112 stran
zväčšiť
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
50,00 Kč bez DPH
55,00 Kč s 10% DPH

objednat Včetně poštovného a balného
Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Novela v sobě zahrnuje úpravy vyvolané poslední novelou stavebního zákona, především změnami v částech týkajících se územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací.
Novela vyhlášky také reaguje na požadavky aplikační praxe, a to zejména v části týkající se územně analytických podkladů. Cílem úprav této části bylo zejména přehlednější uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů jako povinně pořizovaného územně plánovacího podkladu ve dvojí podrobnosti, a to na úrovni obcí s rozšířenou působností a na úrovni krajů.
Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Ustanovení vyhlášky o jednotlivých žádostech byla aktualizována s ohledem na nové typy řízení ve stavebním zákoně (např. žádost o vydání společného povolení), ale také na změny ve vyhlášce o dokumentaci staveb. Četných změn doznala také některá ustanovení upravující jednotlivé typy rozhodnutí. Např. ustanovení o obsahu územního rozhodnutí reagují na nově vydávaná závazná stanoviska úřadů územního plánování a na nový typ územního rozhodnutí vydávaného pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení.
srpen 2018
T po út st čt so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má svátek Alan
1
Důležitý termín
1
Svátek