Úplná znění zákonů

Hledej

Daně, poplatky

Správa daní a poplatků

 1. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 2. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 3. Zákon č. 212/1992 Sb., ze dne 15. dubna 1992, o soustavě daní
 4. Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., ze dne 28. listopadu 1990 o územních finančních orgánech
 5. Vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
 6. Pokyn D–308 o stanovení lhůt v daňovém řízení

Daně z příjmů

 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 2. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Daň z přidané hodnoty

 1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 2. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

 1. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Daň silniční

 1. Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani
 2. Vyhláška č. 488/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 19. prosince 2000 o limitech úrovně Euro 3  k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Daň z nemovitostí

 1. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 2. Vyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 3. Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 4. Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Spotřební daně

 1. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 2. Vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
 3. Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
 4. Vyhláška č. 430/2003 Sb., která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků
 5. Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evid
 6. Vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
 7. Vyhláška č. 412/2003 Sb., o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti
 8. Vyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí
 9. Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., ze dne 20. listopadu 1992, o spotřebních daních
 10. Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
 11. Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Poplatky

 1. Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích
 2. Nařízení vlády č. 527/2004 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
 3. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 4. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 5. Vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků
 6. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek