Úplná znění zákonů

Hledej

Sociální předpisy

Sociální zabezpečení

 1. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 3. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 4. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 161/1998 Sb. ze dne 19. června 1998 o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
 5. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 31/1993 Sb. ze dne 22. prosince 1992 o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
 6. Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 7. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb. ze dne 16. září 1988, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
 8. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 9. Nařízení vlády č. 482/2012 Sb. kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 10. Nařízení vlády č. 440/2013 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 11. Sdělení č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 12. Nařízení vládyč. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nemocenské pojištění

 1. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
 2. Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
 3. Sdělení č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010
 4. Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 5. Nařízení vlády č. 347/2001 Sb., ze dne 17. září 2001, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 6. Nařízení vlády č. 413/2000 Sb. ze dne 15. listopadu 2000, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 7. Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., ze dne 7. listopadu 1979 o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
 8. Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., ze dne 15. prosince 1965,o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
 9. Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
 10. Sdělení č. 233/2005 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004
 11. Sdělení č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011
 12. Nařízení vlády č. 588/2006 Sb. kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 13. Sdělení č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012
 14. Sdělení č. 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
 15. Sdělení č. 331/2013 Sb. kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
 16. Sděleníč. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
 17. Sdělení č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
 18. Sdělení č. 349/2017 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018

Důchodové pojištění

 1. Nařízení vlády č. 344/2017 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
 2. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 3. Nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009
 4. Nařízení vlády č. 339/2009 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu…
 5. Nařízení vlády č. 340/2009 Sb., o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
 6. Nařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 7. Nařízení vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005
 8. Nařízení vlády č. 521/2004 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 9. Nařízení vlády č. 338/2003 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 10. Nařízení vlády č. 337/2003 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2004
 11. Nařízení vlády č. 489/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
 12. Nařízení vlády č. 439/2002 Sb. ze dne 25. září 2002, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 13. Nařízení vlády č. 438/2002 Sb. ze dne 25. září 2002 o zvýšení důchodů v roce 2003
 14. Nařízení vlády č. 346/2001 Sb., ze dne 17. září 2001, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 15. Nařízení vlády č. 345/2001 Sb. ze dne 17. září 2001, o zvýšení důchodů v roce 2001
 16. Nařízení vlády č. 375/2000 Sb. ze dne 27. září 2000, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 17. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb. ze dne 17. listopadu 1995, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
 18. Nařízení vlády č. 414/2005 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 19. Nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006
 20. Vyhláska č. 484/2005 Sb.,kterou se stanoví nákladové indexy věkovych skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006
 21. Nařízení vlády č. 462/2006 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 22. Nařízení vlády č. 461/2006 Sb. o zvýšení důchodů v roce 2007
 23. Nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 24. Nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008
 25. Nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2008
 26. Nařízení vlády č. 212/2008 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
 27. Nařízení vlády č. 283/2010 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 28. Nařízení vlády č. 281/2010 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2011
 29. Nařízení vlády č. 282/2010 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
 30. Vyhláška č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
 31. Vyhláška č. 287/2011 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012
 32. Vyhláška č. 324/2012 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
 33. Vyhláška č. 325/2012 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013
 34. Vyhláška č. 296/2013 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
 35. Vyhláška č. 297/2013 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014
 36. Vyhláškač. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
 37. Vyhláškač. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

Zdravotní pojištění

 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 2. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 3. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 4. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
 5. Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 520/2004 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003
 6. Nařízení vlády č. 445/2004 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 7. Nařízení vlády č. 230/2003 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 8. Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 9. Nařízení vlády č. 327/2002 Sb. ze dne 19. června 2002, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 10. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. ze dne 15. prosince 2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 11. Nařízení vlády č. 166/2006 Sb. kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
 12. Nařízení vlády č. 268/2005 Sb. kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 13. Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
 14. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
 15. Vyhláška č. 538/2006 Sb. kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
 16. Sdělení č. 137/2007 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 17. Vyhláška č. 391/2009 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
 18. Vyhláška č. 294/2007 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
 19. Vyhláška č. 307/2010 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
 20. Vyhláška č. 442/2012 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013
 21. Vyhláška č. 420/2013 Sb.o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
 22. Vyhláškač. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
 23. Vyhláška č. 303/2015 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
 24. Vyhláška č. 399/2016 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
 25. Vyhláška č. 125/2018 Sb. o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu
 26. Vyhláška č. 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Ostatní sociální předpisy

 1. Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příplatek k důchodu
 2. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 3. Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
 4. Vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 5. Vyhláška č. 367/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 30. července 2002, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 6. Opatření MF ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 7. Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
 8. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 9. Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
 10. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu
 11. Nařízení vlády č. 333/2001 Sb. ze dne 5. září 2001, kterým se zvyšují částky životního minima
 12. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 13. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 14. Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
 15. Sdělení kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 16. Sdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku
 17. Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 18. Nařízení č. 409/2011 sb. O zvýšení částek životního minima
 19. Nařízení vlády č. 395/2015 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 20. Vyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
 21. Zákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci
 22. Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 23. Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vym.základu pro rok 2017
 24. Nařízení vlády č. 326/2016 Sb., o zvýšení příplatku k duchodu v roku 2017
 25. Sdělení č. 343/2016 Sb., kterým se vyhlašuje výše redukčních hraníc

 1. Nařízení vlády č. 407/2017 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 2. Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek